Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:8Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:08.05.08Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME94  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine
2ME56  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (II lugemine)
3OE95  Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
4OE96  Künnapuu tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
5OE101  Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük
6OE100  Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine
7OE102  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine
8OE88  Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine
9Arupärimisele vastamine. Lagunenud majadest ja turvalisusest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Kulud ja tulud korrelatsioonis
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Kips-Kalevipojast
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12Arupärimisele vastamine. Telekanalitest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13Arupärimisele vastamine. Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
14Arupärimisele vastamine. Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
15Arupärimisele vastamine. Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Helge Hallika. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
16Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
17Arupärimisele vastamine. Kümme hooajalõpu küsimust
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
18Arupärimisele vastamine. Muulastest linnaametnike kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
19Arupärimisele vastamine. Tallinna Brüsseli esindusest
Esitas Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal ja Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa üldplaneeringu koostamise kohta
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
21Arupärimisele vastamine. Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas
4OE42  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta)
5OE81  Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)
6OE87  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013
7OE89  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta)
8OE90  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta)
9OE91  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele
10OE92  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a
11OE93  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas
12OE97  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal
13OE98  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas
14OE99  Maade munitsipaalomandisse taotlemine
15OE103  Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük
16OE104  Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük
17OE105  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73
18OE106  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas
19OE107  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine
20OE108  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahir Keldrimale.
21OE109  Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas
22ME110  Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]