Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:9Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:29.05.08Istungi lõpp:22:18 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp
2OE130  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp
3OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (I lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Märt Kubo
4OE97  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastallinnasekretär Toomas Sepplinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
5OE87  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013linnasekretär Toomas Sepprahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
6OE132  Tallinna linna valimiskomisjoni moodustaminelinnasekretär Toomas Sepp 
7ME110  Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmineabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp
8ME134  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmineabilinnapea Jaanus Mutlilinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
9OE91  Ettepaneku esitamine Vabariigi ValitsuseleKeskerakonna fraktsiooni esimees Toomas Vitsutrahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
10OE108  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimaleabilinnapea Kaia Jäppinenrahanduskomisjoni esindaja Remo Holsmer
11OE107  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamineabilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
12OE133  Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasaleabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
13OE112  Tallinna Linnavalitsuse 9.juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
14OE113  Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Oksana Laasi
15OE116  Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
16OE98  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
17OE93  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Vjatšeslav Prussakov
18OE127  Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
19OE115  Tallinna teine elamuehitusprogrammabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
20OE103  Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
21OE104  Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
22OE111  Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
23OE92  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28aabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
24OE99  Maade munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
25OE114  Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
26OE118  Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
27OE119  Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
28OE120  Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
29OE121  Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
30OE122  Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
31OE131  Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
32OE106  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-TallinnasPõhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esindaja Michel Zdankevitch
33OE105  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73Põhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esindaja Michel Zdankevitch
34OE109  Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosasHaabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljevlinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov