Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:9Koosoleku algus:12:00 
Koosoleku kuupäev:22.05.08Koosoleku lõpp:12:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)
2OE130  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012
3ME110  Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
4OE97  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal
5OE87  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013
6OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (I lugemine)
7OE91  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele
8OE108  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale.
9OE107  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine
10OE112  Tallinna Linnavalitsuse 9.juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas"
11OE113  Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osas
12OE116  Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
13OE98  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas
14OE93  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas
15OE115  Tallinna teine elamuehitusprogramm
16OE103  Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük
17OE104  Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük
18OE111  Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük"
19OE92  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a
20OE99  Maade munitsipaalomandisse taotlemine
21OE114  Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine
22OE118  Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine
23OE119  Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine
24OE120  Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine
25OE121  Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine
26OE122  Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine
27OE131  Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemine
28OE106  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas
29OE105  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73
30OE109  Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas
4OE81  Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)
5OE89  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta)
6OE90  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta)
7OE123  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)
8OE124  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine)
9OE125  Ülesande andmine linnavalitsusele (linnaelanikele valveapteegi müügisaali sisenemise võimaldamise kohta)
10ME126  Tallinna põhimääruse muutmine
11OE127  Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
12OE128  Munitsipaaleluruumide Punane tn 9 korter 33 ja Sinimäe tn 6 korter 5 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
13OE132  Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine
14OE133  Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning olituste andmine Taavi Aasale
15ME134  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Parkimistasust Pirital
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas
Esitas Linnavolikogu liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Veespordiharrastajaid teavitava ohumärgi paigaldamisest Pirita jõe kaldale
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Tallinna õhu saastatuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Helge Hallika. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Tallinna 2007. aasta investeerimistegevuse eelarve täitmise kohta
Esitas Isamaaliidu fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]