Tallinna Linnavolikogu erakorraline istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:11Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:19.06.08Istungi lõpp:21:00 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME126  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)linnavolikogu esimees Toomas Vitsutõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
2ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Elmar Sepp
3OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (II lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Märt Kubo
4ME150  Tallinna linna 2007.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitaminelinnapea Edgar Savisaarrevisjonikomisjoni esimees Nikolai Stelmach
5OE151  Audiitori määramine Tallinna linna 2008.-2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamisekslinnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
6OE173  Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine”, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole abilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
7OE178  Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “AJARÄNNAK – Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ning ekspositsiooni installeerimine”, nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine Anu Kivilole abilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
8OE179  Osalemine Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) Kultuuriprogrammi 2007-2013 välisprojektis „Kunstisillad EL ja Hiina vahel“, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kiviloleabilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
9OE180  Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 181 „Tallinna Lauluväljaku hoonete ja rajatiste tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak” muutmineabilinnapea Kaia Jäppinenlinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
10OE145  Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013abilinnapea Jaanus Mutlilinnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi
11OE156  Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013abilinnapea Jaanus Mutlilinnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi
12OE157  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maksukorralduse seaduse muutmiseksabilinnapea Merike Martinsonõiguskomisjoni aseesimees Tiit Sinissaar
13OE152  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsuse nr 104 "Viru väljaku detailplaneeringu I-etapi kehtestamine Kesklinna linnaosas” osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
14OE153  Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
15OE163  Vana-Kuuli tn 15 // Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Vjatšeslav Prussakov
16OE164  Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 134 kehtestatud Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Havi tn 5 ja Havi tn 7 kruntide ehitusõiguse osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
17OE165  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Harku järve idakalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi tähisega I (Ä) osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
18OE166  Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 // Kohila tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
19OE167  Raua tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Vjatšeslav Prussakov
20OE168  Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp
21OE169  Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp
22OE171  Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008–2014abilinnapea Deniss Boroditškeskkonnakomisjoni esimees Larissa Škurat
23OE158  Tallinna linna omandis oleva Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel kinnistu ja sellega piirneva Ranna tee 18 kinnistu pindala ja piiride muutmine ning kinnistu osa võõrandamineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
24OE159  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseksabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
25OE172  Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramineabilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
26OE174  Haabersti linnaosas, Jõeküla asumis asuvate kinnistute müük hoonestusõiguste omanikele (Aaviku elamurajoon)abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
27OE175  Paldiski mnt 106A kinnistu müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
28OE176  Ravi tn 11-1 asuva korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
29OE177  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Nabra tn 4a korter 15, Niine tn 5 korter 1 ja Randla tn 13 korter 519)Põhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esindaja Michel Zdankevitch
30OE170  Munitsipaaleluruumi (Paldiski mnt 227 korter 74) üürile andmine Haabersti linnaosasHaabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljevlinnavarakomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
31OE123  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Bergharidus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Märt Sults
32ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja
33Arupärimisele vastamine: Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Merike Martinson 
34Arupärimisele vastamine: Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kaia Jäppinen