Tallinna Linnavolikogu eestseisuse erakorraline koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:11Koosoleku algus:10:00 
Koosoleku kuupäev:13.06.08Koosoleku lõpp:10:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)
2ME126  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)
3OE117  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (II lugemine)
4ME150  Tallinna linna 2007.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
5OE151  Audiitori määramine Tallinna linna 2008.-2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks
6OE145  Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013
7OE156  Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013
8OE157  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maksukorralduse seaduse muutmiseks
9OE152  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsuse nr 104 „Viru väljaku detailplaneeringu I-etapi kehtestamine Kesklinna linnaosas” osaline kehtetuks tunnistamine
10OE153  Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosas
11OE158  Tallinna linna omandis oleva Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel kinnistu ja sellega piirneva Ranna tee 18 kinnistu pindala ja piiride muutmine ning kinnistu osa võõrandamine
12OE159  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks
13OE163  Vana-Kuuli tn 15 // Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
14OE164  Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 134 kehtestatud Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Havi tn 5 ja Havi tn 7 kruntide ehitusõiguse osas
15OE165  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Harku järve idakalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi tähisega I (Ä) osas
16OE166  Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 // Kohila tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
17OE167  Raua tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
18OE168  Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
19OE169  Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
20OE172  Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramine
21OE170  Munitsipaaleluruumi (Paldiski mnt 227 korter 74) üürile andmine Haabersti linnaosas
22ME129  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas
4OE81  Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)
5OE89  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta)
6OE90  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta)
7OE123  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)
8OE124  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine)
9OE143  Ülesande andmine linnavalitsusele (nädalavahetusel pärast kella 24 linna põhisuundadesse kulgeva ühistranspordi kohta)
10OE144  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)
11OE154  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmiseks
12OE155  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmiseks
13OE160  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne
14OE161  Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006-2007
15OE162  Eelarveliste vahendite kasutamine Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastast
16OE171  Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008–2014
17OE173  Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine”, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole
18OE174  Haabersti linnaosas, Jõeküla asumis asuvate kinnistute müük hoonestusõiguste omanikele (Aaviku elamurajoon)
19OE175  Paldiski mnt 106A kinnistu müük
20OE176  Ravi tn 11-1 asuva korteriomandi müük
21OE177  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Nabra tn 4a korter 15, Niine tn 5 korter 1 ja Randla tn 13 korter 519)
22OE178  Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “AJARÄNNAK – Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ning ekspositsiooni installeerimine”, nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine Anu Kivilole
23OE179  Osalemine Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) Kultuuriprogrammi 2007-2013 välisprojektis „Kunstisillad EL ja Hiina vahel“, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole
24OE180  Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 181 „Tallinna Lauluväljaku hoonete ja rajatiste tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak” muutmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Parkimistasust Pirital
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas
Esitas Linnavolikogu liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Tallinna õhu saastatuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Helge Hallika. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Rohelise Pealinna tiitli kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Kaherattaliste liikurite (segway) soetamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Kasutult seisva dirižaabli (aerostaadi) kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tiit Sinissaar. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]