Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Stenogramm] [Pealehele] []
Päevakorra number:4Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:19.02.2015Istungi lõpp:19:00 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME29  Tallinna Linnavolikogu töökorra muutminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsutrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
2OE30  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmisekslinnavolikogu esimees Toomas Vitsutõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
3OE34  Rahvakohtunikukandidaatide valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
4ME35  Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegialinnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
5OE32  Tallinna 26. Lasteaia nimetuse muutmineabilinnapea Mihhail Kõlvartharidus- ja kultuurikomisjoni esindaja Olga Barabaner
6OE27  Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" kehtestamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Enno Tamm
7OE25  Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 otsusega nr 65 kehtestatud "Lootuse pst 19 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Valeri Kislitsõn
8OE18  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööaruannerevisjonikomisjoni esimees Hanno Matto 
9OE19  Uue korruptsioonivastase seaduse rakendamise kontroll Tallinna Linnakantseleisrevisjonikomisjoni esindaja Toivo Tootsen 
10OE20  Tallinna Kesklinna Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2013. aastalrevisjonikomisjoni esindaja Ain Seppik 
11OE21  Nõmme Linnaosa Valitsuse eelarve kasutamise kontroll 2013. aastalrevisjonikomisjoni esindaja Ain Seppik 
12OE17  Tallinna munitsipaalkoolide õpetajate 2013. aasta tööjõukuludeks eraldatud vahendite kasutamise kontrollrevisjonikomisjoni esindaja Elmar-Johannes Truu 
13OE31  Vene tn 14 hoone üürile andmine Sihtasutusele THEATRUMTallinna Kesklinna vanema asetäitja Jüri Lumprahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov