Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Stenogramm] [Pealehele] []
Päevakorra number:5Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:19.03.2015Istungi lõpp:19:27 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME40  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmineabilinnapea Mihhail Kõlvartrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
2OE39  Tasuta sõiduõiguse andmineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
3OE48  Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2012 korraldusega nr 712-k kehtestatud "Peterburi tee 42 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Peterburi tee vasakpöörde piirangu osas Suur-Paala tänavaleabilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni aseesimees Enno Tamm
4OE50  Tallinna linna ning Helgi Davõdova ja Ivan Davydovi vahel 4. detsembril 2014 sõlmitud lepingu muutmineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
5OE41  Minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamine asukohaga Tildri tn 23/3 ja Lootuse pst 62aabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
6OE42  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni aseesimees Igor Kravtšenko
7OE43  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
8OE44  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Eduard Toman
9OE45  Maade munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Hanno Matto
10OE46  Maade munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
11OE47  Tondiraba tn 3-33 korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
12OE38  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (invakomisjoni põhimääruse muutmise algatamine)linnavolikogu liige Külli Urbsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Elmar-Johannes Truu
13OE214  Ajalehtede Pealinn ja Stolitsa töö ümberkorraldamineIsamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäeharidus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Märt Sults
14OE28  Ülesande andmine linnavalitsusele luua funktsionaalne ja nõudmistele vastav ühistransport Tiskre ja Kesklinna vahelIsamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäelinnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus
15Arupärimisele vastamine: Ida-Tallinna Keskhaigla AS, Lääne-Tallinna Keskhaigla AS ja Tallinna Lastehaigla SA tervishoiuteenuste kättesaadavusega seoses
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Merike Martinson 
16Arupärimisele vastamine: E. Vilde ja A. H. Tammsaare majamuuseumite tulevikust
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Mihhail Kõlvart 
17Arupärimisele vastamine: Tallinna noorsootöö korraldusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maris Sild.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Mihhail Kõlvart 
18Arupärimisele vastamine: Tallinna jalgpalli esindusklubi tiitlist
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Mihhail Kõlvart