Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Stenogramm] [Pealehele] []
Päevakorra number:11Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:11.06.2015Istungi lõpp:23:32 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE118  Linnavarakomisjoni koosseisu muutminelinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov 
2OE119  Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutminesotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Elmar-Johannes Truu 
3ME113  Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve (II lugemine)abilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni aseesimees Toivo Tootsen
4OE121  Tallinna linna 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamineabilinnapea Taavi Aasrevisjonikomisjoni esimees Hanno Matto
5ME120  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016‑2019abilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Rostislav Troškov
6OE123  Tulundusühistus Eesti Ühistupank osalemise otsustamineabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Vladimir Panov
7ME122  Palgakorraldust reguleerivate Tallinna Linnavolikogu määruste muutmineabilinnapea Taavi Aasõiguskomisjoni esindaja Ants Pilving
8OE153  Tallinna Linnavolikogu aseesimehele hüvitise määraminelinnavolikogu esimees Kalev Kallo 
9ME152  Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määrusega nr 21 kinnitatud "Tallinna linna ehitusmääruse" muutmineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus
10ME125  Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsuseleabilinnapea Taavi Aasõiguskomisjoni esindaja Vjatšeslav Prussakov
11ME142  Tallinna Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamineabilinnapea Eha Võrkõiguskomisjoni aseesimees Daisy Järva
12ME109  Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamineabilinnapea Arvo Sarapuulinnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus
13OE115  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamineabilinnapea Arvo Sarapuulinnamajanduskomisjoni esindaja Vladimir Panov
14OE151  Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekeele kohtaabilinnapea Mihhail Kõlvartharidus- ja kultuurikomisjoni esindaja Ruslana Veber
15OE141  Volituse andmine Tallinna elanike tehtud sõitude hüvitamise lepingu sõlmimiseksabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Dmitri Pavlov
16OE116  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 101 kehtestatud "Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Rannamõisa tee 27 kinnistu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Valeri Kislitsõn
17OE128  Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud "Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Viru tn 20 kinnistu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Andrei Birov
18OE129  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1997 otsuse nr 213 punktiga 1 kehtestatud "Kinnistu Kõnnu 30 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Roostiku tn 39 ja Roostiku tn 41 kinnistute osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Andrei Birov
19OE130  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 192 kehtestatud "Lodjapuu tee 50a kinnistu detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lodjapuu tee 52 // Lodumetsa tee 41 kinnistu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Andrei Birov
20OE131  Tallinna Linnavalitsuse 9. jaanuari 2008 korraldusega nr 14-k kehtestatud "Liiva tn 32 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus
21OE139  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 1996 otsusega nr 57 kehtestatud "Merivälja tee, Ranniku tee, Mähe põik ja Mähe tee vahelise kvartali detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Pärniku tee 2 kinnistu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Korb
22OE140  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 otsusega nr 163 kehtestatud "Kadaka tee 56a, 56b, 60 ja Ehitajate tee 102, 104, 106, 108, 110c, 112 maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Kadaka tee 60 kinnistu (krundi positsioon 5) osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Valeri Kislitsõn
23OE110  Tiskre tee 11b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Vladimir Panov
24OE132  Õitse tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Vladimir Panov
25OE134  Tehnika tn 15a ja 15b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Andrei Birov
26OE135  Humala tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtestamine Humala tn 3 kinnistu osas Haabersti linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Vladimir Panov
27OE136  Kaare tn 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Korb
28OE137  Pärnu mnt 44 // Tõnismägi 11a kinnistu ja Pärnu mnt 46 // Tõnismägi 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Andrei Birov
29OE138  Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Valeri Kislitsõn
30OE148  Maakri tn 28 ja 30 kruntide detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 2, 3 ja 5 osas Kesklinnasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Andrei Birov
31OE133  Kalmistu tee 26e ja 26f kinnistute ning külgneva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esimees Andrei Birov
32OE149  Järveotsa tee 14a, 16a ja 16b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus
33OE143  Tallinna linna omandis oleva Reha tänav T3 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 35b kinnisasja pindalade ja piiride muutmineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
34OE145  Tallinna linnale kuuluva osa pärandvara ühisusest võõrandamine (Olga Kaljo ja Tiit Pilviku pärimisasjad)abilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni aseesimees Igor Kravtšenko
35OE150  Pöörise tn 2 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
36OE124  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
37OE126  Maade munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
38OE111  Kirsi tn 3 // 5-5/71 korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
39OE127  Vene tn 10 // 10a-9 korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Juri Danilov
40OE114  Punane tn 33-26 korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
41OE144  Suur-Ameerika tn 14 kinnistu müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Anton Stalnuhhin
42OE108  Kesklinna Valitsuse poolt alkoholi tarbimist lubavate märkide paigaldamise ja nende maksumuse kontrollrevisjonikomisjoni esindaja Ain Seppik 
43OE100  Programmi "Tallinn - vaba interneti linn" algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsuseleinnovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollist 
44OE101  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele "Teenekate linnaedendajate tunnustamine"linnavolikogu liige Jüri Ennetlinnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus
45OE73  Otsuse eelnõu nr 73 "Ülesande andmine linnavalitsusele kutsuda kokku ümarlaud Tallinna loomade hoiupaiga olukorra arutamiseks" menetlusest väljaarvaminekeskkonnakomisjoni esimees Igor Kravtšenko 
46OE9  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmisest) (I lugemine)Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillakrahanduskomisjoni esindaja Anto Liivat
47OE186  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele nõuda Tallinna linnale kuuluval maal asuvate parklate operaatoritelt invaliididele tasuta parkimiseks mõeldud parkimiskohtiIsamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäelinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Korb
48ME113  Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve (III lugemine)abilinnapea Taavi Aas 
49Arupärimisele vastamine: Erivajadustega inimeste juurdepääsust
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Maret Maripuu.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Merike Martinson 
50Arupärimisele vastamine: Erakoolide rahastamisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Mihhail Kõlvart 
51Arupärimisele vastamine: Tallinna koolide sportimisvõimalustest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Maret Maripuu.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Mihhail Kõlvart 
52Arupärimisele vastamine: Tondiraba Jäähalli tegevuse asjus
Esitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Mihhail Kõlvart 
53Arupärimisele vastamine: Transpordiameti töötajate kohustuslikust osalemisest filmivõtetel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
54Arupärimisele vastamine: Kesklinna mereäärse ala arendamise probleemidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
55Arupärimisele vastamine: Lasnamäe linnaosa päevadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
56Arupärimisele vastamine: Veebikaamerad Tallinnas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Abdul Hamid Turay.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
57Arupärimisele vastamine: Endisest Õismäe Humanitaargümnaasiumi hoonest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
58Arupärimisele vastamine: Joomist lubavate märkide paigaldamisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
59Arupärimisele vastamine: Linnahalli plaanidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Ants Leemets.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
60Arupärimisele vastamine: Tallinna lasteaedade ohutusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
61Arupärimisele vastamine: Lapsehoiuteenusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
62Arupärimisele vastamine: Koolilõunast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
63Arupärimisele vastamine: Rongiliiklusest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
64Arupärimisele vastamine: Kalevi staadioni rekonstrueerimisest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
65Arupärimisele vastamine: Eurorahade kasutamisest olulistel infrastruktuuri objektidel
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
66Arupärimisele vastamine: Linnahalli investorist
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
67Arupärimisele vastamine: Löökaukudest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Rene Ilves.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
68Arupärimisele vastamine: Tänavavalgustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
69Arupärimisele vastamine: Tallinna koostööst Venemaaga
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
70Arupärimisele vastamine: Tallinna haiglate liitmise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
71Arupärimisele vastamine: Kristiine linnaosa ühistranspordi ühenduvusest teiste linnaosadega
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Uustulnd.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
72Arupärimisele vastamine: MäSu galeriist Põhja-Tallinnas
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
73Arupärimisele vastamine: Tasuta kasutusse antud linnavarast
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
74Arupärimisele vastamine: Tallinna Kopli 88 majast
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
75Arupärimisele vastamine: Tallinna Kesklinnas asuvast üürikorterist
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Taavi Aas 
76Arupärimisele vastamine: Tallinna Kalaranna arendusest
Esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
77Arupärimisele vastamine: Lasnamäe linnaosavalitsuse korraldatav turismireis Riiga
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
78Arupärimisele vastamine: Kaubamärk "Stolitza" eksponeerimisest Tallinna Ühistranspordi AS-i opereeritaval veeremil
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
79Arupärimisele vastamine: Pistise võtmise eest süüdi mõistetud Ivo Parbuse osalemisest Tallinna linnavalitsuse üritustel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hanno Matto.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
80Arupärimisele vastamine: Kiltsi rahvamaja põranda ehitus
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
81Arupärimisele vastamine: Linnaosade reservfondide raha kasutamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
82Arupärimisele vastamine: Koolilõuna toetuse sihtotstarbeliste vahendite kasutamise kohta
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
83Arupärimisele vastamine: Toompea kalmistu tähistamisest linnaruumis
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar