Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Stenogramm] [Pealehele] []
Päevakorra number:20Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:15.12.2016Istungi lõpp:20:22 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE219  Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Tegevuste kavandamine koolist väljalangemise ennetamiseks – IMPACT on ESL", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajaleabilinnapea Mihhail Kõlvartharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Kaja Laanmäe
2ME211  Tallinna linna 2017. aasta eelarve (II lugemine)abilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Rostislav Troškov
3OE207  Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2017abilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni aseesimees Toivo Tootsen
4OE226  Revisjonikomisjoni liikme valiminelinnavolikogu esimees Kalev Kallo 
5OE227  Õiguskomisjoni koosseisu muutmineõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova 
6OE228  Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu muutminekorra- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees Juri Poljakov 
7ME223  Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmineabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Niina Sõtnik
8OE221  Tallinna õigusaktide infosüsteemi asutaminelinnasekretär Toomas Seppõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
9OE216  Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitaminerevisjonikomisjoni esimees Erki Nool 
10OE215  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsusega nr 105 kehtestatud "Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Merikanni tn 2 kinnistu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Enno Tamm
11OE217  Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2007 korraldusega nr 441-k kehtestatud "Pääsküla tn 25 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Natalia Malleus
12OE218  Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 korraldusega nr 2567-k kehtestatud "Pärnu mnt 552 krundi detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 550 kinnistu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Enno Tamm
13OE220  Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud "Tiskre elurajooni I ehitusjärjekorra detailplaneeringu korrektuuri" osaline kehtetuks tunnistamine Kotlepi tn 8 kinnistu osa osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Enno Tamm
14OE208  Eesti Vabariigi omandis oleva Rannamõisa tee 38c kinnistu tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistule valitseja määramineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Vladimir Afanasjev
15OE210  Eesti Vabariigi omandis olevate transpordimaa sihtotstarbega kinnistute tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja kinnistutele valitseja määramineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
16OE199  Tallinna linna omandis oleva Reha tn 7 kinnisasja ja sellega piirneva Reha tn 5 kinnisasja pindalade ja piiride muutmineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
17OE212  Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsuse nr 181 "M. Härma tn 1-34 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni aseesimees Toivo Tootsen
18OE213  Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2015 otsuse nr 147 "A. H. Tammsaare tee 129-69 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Anton Stalnuhhin
19OE214  Tallinna Linnavolikogu 29. oktoobri 2015 otsuse nr 163 "Pärnu mnt 123a-18 korteriomandi müük" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Vladimir Panov