Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:3  
Koosoleku kuupäev:15.02.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:20  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Rein Ratas, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kätlin Atonen, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Marii Viks.
linnavalitsuse juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes Tiina Kitsing
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE50  Umbusalduse avaldamine Tallinna Linnavolikogu aseesimehelevõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
2OE491  Ülesande andmine linnavalitsusele (programmi "Tasuta eesti keel Tallinna elanikele” algatamise kohta)võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
3OE60  Tallinna Valdeku Põhikooli ja Tallinna 53. Keskkooli ümberkorraldamine Tallinna 53. Keskkooliksvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
4OE33  Tallinna keskkonnahariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
5OE31  Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
6OE40  Maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
7OE27  Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Vanalinna tornid ja linnamüüri lõik, Kristiina tn 12b garaaž ja Wismari tn 2 paviljon-kuur)võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
8OE32  Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
9OE45  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Laevastiku tn 14 korter 5, Puhangu tn 10 korterid 148 ja 150, Randla tn 15 korter 614/615 ja Uus-Maleva tn 7 korter 8 võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määraminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
2ME448  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendaminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
3OE483  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
4ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusesmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
5OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
6OE3  Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
7ME13  Tallinna jäätmehoolduseeskirimitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
8OE22  Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
9OE23  Ülesande andmine linnavalitsusele (linnateenistujate töö tasustamise kohta) võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
10ME24  Arvestuse pidamise nõude kehtestamine isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiselvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
11OE25  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linna kanaliseerimise kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
12OE30  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
13OE34  Tallinnas Valdeku tn 172-7 asuva korteriomandi müük võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
14OE37  Tallinna linna omandis olevate Kõlviku tee lõik 4, lõik 5, lõik 6 ja lõik 8 kinnistute vahetamine Kõlviku tee 7A, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13b kõrval, Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 13c kõrval ja Kõlviku tee maa-ala Kõlviku tee 18 kuni Kõlviku tee 20 kinnistutegavõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
15OE38  Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006 otsuse nr 318 "Tallinna linna omandis oleva Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute vahetamine Nafta tn 3 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistutega” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
16ME41  Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruse nr 22 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
17OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
18ME43  Tallinna Haridusameti põhimäärusvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
19OE44  Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna 63. Põhikooli ümberkorraldamine Lasnamäe Põhikooliksvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
20OE46  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
21OE47  Linnaelanike küsitluse läbiviimine (Sakala keskuse hoone lammutamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
22OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
23OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
24ME51  Linnavara võõrandamise korra täiendaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
25ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
26OE53  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
27OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
28OE55  Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastastmitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
29OE56  Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
30OE57  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
31OE58  Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük mitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
32OE59  Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotleminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
33OE61  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisusvõtta eelnõu linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam kohta
Esitas linnavolikogu liige Toomas Tõniste. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Laste mänguväljakute ohutuse kohta
Esitas linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Olga Sõtnik
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Linnaametnike tegevuse(tuse) kohta alaealistele alkohoolsete jookide müügi tõkestamisel
Esitas linnavolikogu liikmed Erki Nool ja Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Keskerakondlasest linnaametniku Indrek Ahlbergi väidetava korterimahhinatsiooni kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Linnaametnik Indrek Ahlbergi väidetava korteritehingu kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Karjamaa tn 3 asuva hoone kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Kopli liinidele hoonestusõiguse seadmise enampakkumise järgse olukorra kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach ja Kairi Kärner. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Tallinna koolide remondi kohta
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Hannes Rumm. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Keskerakonna kõlvatust valimisreklaamist linnaliinibussides
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.
12Arupärimisele vastamine. Kõnniteede kohta Mustamäel ja Nõmmel
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Olga Sõtnik
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 22.02.07 istungi päevakorra projekti.