Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:5  
Istungi kuupäev:08.03.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:17:35  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Tõnis Bittman, Deniss Boroditš, Nikolai Degtjarenko, Ester Eensaar, Mati Eliste, Remo Holsmer, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Erki Nool, Larissa Novožilova, Hanno Pevkur, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Triinu Rajasalu, Rein Ratas, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Hannes Rumm, Taavi Rõivas, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Märt Sults, Larissa Škurat, Jüri Trei, Margarita Tšernogorova, Toomas Tõniste, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli,  Jüri Ratas,  Olga Sõtnik, linnavolikogu kantselei ametnikud Kätlin Atonen, Jaak Juske, Jüri Kaljuvee, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Marii Viks. linnaametnikud: Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg, Alo Brandt, Kaarel-Mati Halla ja Arvo Käärd.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 43      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:07  444300 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1OE84  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:20  453810 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 49 Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus.
2OE86  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:23  464111 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 50 Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus.
3OE87  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:24  484321 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 51 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine.
4ME13  Tallinna jäätmehoolduseeskiri
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:38  483911 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 6 Tallinna jäätmehoolduseeskiri.
5OE79  Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:51  493910 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 52 Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
6OE81  Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikule
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:00  493701 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 53 Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikule.
7ME67  Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:03  493500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 7 Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord.
8OE62  Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:05  493701 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 54 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas.
9OE55  Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:08  493601 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 55 Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast.
10OE56  Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:11  493610 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 56 Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas .
11OE58  Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:13  493202 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 57 Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük .
12OE65  Tallinnas Pärnu mnt 329/Valve tn 2-4 asuva korteriomandi müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:16  493501 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 58 Tallinnas Pärnu mnt 329/Valve tn 2-4 asuva korteriomandi müük.
13OE32  Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:23  493213 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 59 Eluruumide üürile andmine aadressidel Sõpruse pst 219 korter 2 ja Vasara tn 19 korter 18.
14OE59  Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:25  503800 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 60 Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine.
15OE63  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:27  503702 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 61 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks.
16OE64  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:29  503701 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 62 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks.
17OE66  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 130
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:32  503700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 63 Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 130.
 Arupärimisele vastamine: Kõnniteede kohta Mustamäel ja Nõmmel
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Olga Sõtnik
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitminejätta päevakorra projektist välja
 OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasjätta päevakorra projektist välja
 OE88  Revisjonikomisjoni liikme valiminejätta päevakorra projektist välja
 OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valiminejätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Sakala keskuse kohtaReformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubolinnapea Jüri Ratas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
22.03.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Valdek Mikkal Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Erki Nool Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Märt Kubo fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Kairi Kärner Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE102  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;