Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:4  
Koosoleku kuupäev:01.03.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Rein Ratas, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kätlin Atonen, Jaak Juske, Jüri Kaljuvee, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Ĺ ank, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE84  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisusvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
2OE86  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisusvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
3OE87  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
4OE62  Vee ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnasvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
5OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitminevõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
6OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
7OE56  Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas võtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
8OE57  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas jätta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projektist välja
9OE59  Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
10OE63  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
11OE64  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
12OE66  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 130võtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
13OE32  Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18võtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määraminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
2ME448  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
3OE483  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
4ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusesmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
5OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel võtta vajadusel eelnõu menetlusest tagasi.
6OE3  Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
7ME13  Tallinna jäätmehoolduseeskirivõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
8OE22  Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
9OE25  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linna kanaliseerimise kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
10OE30  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
11OE47  Linnaelanike küsitluse läbiviimine (Sakala keskuse hoone lammutamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
12OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
13OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
14ME51  Linnavara võõrandamise korra täiendaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
15ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
16OE53  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
17OE55  Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastastvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
18OE58  Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük võtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
19OE65  Tallinnas Pärnu mnt 329/Valve tn 2-4 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
20ME67  Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
21ME69  Linnavara võõrandamise korra muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
22OE70  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohtamitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
23ME71  Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutelemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
24OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valiminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
25OE73  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valiminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
26OE74  Tallinna tublima kojamehe preemia asutaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
27OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
28OE76  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
29OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
30OE78  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
31OE79  Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
32OE80  Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
33OE81  Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikulevõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
34OE82  Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raielemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
35OE83  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
36ME85  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
37OE88  Revisjonikomisjoni liikme valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
38OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Kõnniteede kohta Mustamäel ja Nõmmel
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Olga Sõtnik
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
5Arupärimisele vastamine. Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd
Esitas Linnavolikogu liige Toomas Tõniste. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
6Arupärimisele vastamine. Köleri 2B karkassi lammutamise kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Kalev Kallo
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
7Arupärimisele vastamine. Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
8Arupärimisele vastamine. Ebaõiglastest korteritehingutest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.