Tallinna Linnavolikogu Keskkonnakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:5Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:12.03.07Juhataja:komisjoni esimees Rein Ratas
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:05  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Tõnis Bittman, Nikolai Kazakov, Rein Ratas, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Heino Kiik, Einar Kivimäe, Tõnu Tuppits, Ain Valdmann.
Puudusid: Maimu Berg, Mati Eliste, Mari Jüssi, Toivo Kallas, Kalev Kallo, Mart Kont, Rein Leipalu, Valdek Mikkal, Erich Moik, Lennart Mängli, Triinu Rajasalu, Rene Reinmann, Taavi Rõivas, Toomas Sepp, Olga Sõtnik, Tatjana Vassiljeva.
Kutsutud:  Anne Parksepp - Tallinna Linnavolikogu Kantselei korra- ja keskkonnakaitsenõunik, Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Õrne Suur - Tallinna keskkonnaameti jurist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 6      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME85  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
1. Muuta § 2 lõiget 4 ja sõnastada järgmiselt: "Puhastusala on kinnistu või ehitisega külgnev kõnnitee, mis asub kinnistu või ehitise ja sõidutee vahel”.
2. Muuta § 4 lõiget 4 ja sõnastada järgmiselt: "Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms".
3. Muuta § 13 punkti 10 ja sõnastada järgmiselt: "põletada jäätmeid (prügi) ja kulu. Lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Keskkonnaameti eelneval kooskõlastusel, välja arvatud selleks linnavalitsuse poolt avalikus kohas välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsil."
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Epp Alatalu
2Kohalalgatatu
 OE74  Tallinna tublima kojamehe preemia asutaminejätta päevakorra projektist välja.