Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:6  
Istungi kuupäev:22.03.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Sirje Kõrgesaar
Istungi lõpp:21:29  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Deniss Boroditš, Nikolai Degtjarenko, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Keit Pentus, Hanno Pevkur, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Triinu Rajasalu, Rein Ratas, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Hannes Rumm, Taavi Rõivas, Erika Salumäe, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Märt Sults, Larissa Škurat, Matti Tarum, Jüri Trei, Margarita Tšernogorova, Toomas Tõniste, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas,  Kalev Kallo, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli,  Jüri Ratas,  Olga Sõtnik, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kätlin Atonen, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Sirje Kõrgesaar, Ester Kägo, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Elfi Nobel, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Marii Viks.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:03  453900 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1ME92  Lapsehoiuteenuse rahastamise kord
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:00  524501 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 8 Lapsehoiuteenuse rahastamise kord.
2ME85  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:12  524200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 9 Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine.
3ME91  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:16  523900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 10 Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmine.
4OE82  Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:22  46000 failKohaloleku kontroll
17:23  474601 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 64 Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele.
5OE70  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohta
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:07  5115251 failParandusettepanek 1
18:09  5124180 failParandusettepanek Mägi
18:10  514200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 65 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta.
6OE53  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:10  524600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 66 Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks.
7OE78  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:18  513500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 67 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest).
8OE76  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:27  5115221 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
9OE108  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruanne
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:37  513600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 68 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruanne.
10ME51  Linnavara võõrandamise korra täiendamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:46  38000 failKohaloleku kontroll
19:47  4014250 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu määrusena mitte vastu võtta.
11ME71  Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:10  4211232 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu määrusena mitte vastu võtta.
12ME448  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:42  4113114 failParandusettepanek 1
20:45  4115152 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu määrusena mitte vastu võtta.
13OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:58  412200 failParandusettepanek 1
20:59  412030 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 69 Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas.
14OE83  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:03  412400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 70 Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas.
15OE90  Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:11  412700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 71 Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine.
16OE98  Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:13  412300 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 72 Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük.
17OE99  Narva mnt 129 kinnistu müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:14  412400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 73 Narva mnt 129 kinnistu müük.
18OE96  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:16  412301 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 74 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks.
19OE97  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:18  412601 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 75 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks.
20OE94  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:20  412500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 76 Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müük.
21OE80  Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:21  412700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 77 Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas.
22OE95  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:23  412500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 78 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6.
23OE93  Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:27  412800 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 79 Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosas.
24Arupärimisele vastamine: Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
 OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosasjätta päevakorra projektist välja
 OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisusjätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd
Esitas Linnavolikogu liige Toomas Tõniste. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Köleri 2B karkassi lammutamise kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Kalev Kallo
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Tallinna koolidele hüpoteegi seadmisest Linnavolikogu liige Maimu Bergabilinnapea Taavi Aas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.04.07
Linnas valitseva mustuse kohtaIsamaaliidu fraktsioonabilinnapea Taavi Aas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.04.07
Investeeringutest Tallinna lasteaedade Linnavolikogu liige Igor Kravtšenkoabilinnapea Taavi Aas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.04.07
Kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohtaReformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägiabilinnapea Taavi Aas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
03.04.07
Prügiveo ja-konteinerite kohtaLinnavolikogu liige Matti Tarumabilinnapea Taavi Aas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.04.07
Smuuli tee viaduktist SDE fraktsiooni aseesimees Hannes Rummabilinnapea Taavi Aas fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.04.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Peeter Mardna fail[Avalduse tekst]
Tallinna territooriumil koertega seotud probleemid
Istungil esitatud eelnõud