Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:5  
Koosoleku kuupäev:15.03.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Eda Saulin
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Leonid Mihhailov, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Toomas Vitsut, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Jaanika Sõmmer, Ester Ĺ ank, Triinu Täht, Marii Viks.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME92  Lapsehoiuteenuse rahastamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
2ME85  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
3ME91  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
4OE70  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohtavõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
5OE53  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
6OE78  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
7OE108  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruannevõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
8OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
9OE83  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osasvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
10OE90  Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
11OE98  Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müükvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
12OE99  Narva mnt 129 kinnistu müükvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
13OE96  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
14OE97  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
15OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
16OE94  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
17OE80  Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
18OE95  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19OE93  Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määraminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
2ME448  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
3OE483  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
4ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusesjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
5OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseksjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
6OE3  Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosasjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
7OE22  Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
8OE30  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnasjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
9OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseksjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
10OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
11ME51  Linnavara võõrandamise korra täiendaminevõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
12ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
13OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
14OE57  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
15ME69  Linnavara võõrandamise korra muutminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
16ME71  Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutelevõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
17OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valiminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
18OE73  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valiminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
19OE74  Tallinna tublima kojamehe preemia asutaminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
20OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
21OE76  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)võtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
22OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
23OE82  Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raielevõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
24OE88  Revisjonikomisjoni liikme valiminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
25OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valiminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
26OE100  Ülesande andmine linnavalitsusele (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta) jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
27OE102  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
28ME103  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
29OE104  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
30OE105  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotleminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
31OE106  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotleminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
32OE107  Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitaminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
33OE109  Tallinna ruumiandmete registri asutaminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
34OE110  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1 jätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
35OE111  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitaminejätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
36OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisusvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
2Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd
Esitas Linnavolikogu liige Toomas Tõniste. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Köleri 2B karkassi lammutamise kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Kalev Kallo
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Ebaõiglastest korteritehingutest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
7Arupärimisele vastamine. Sakala keskuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja