Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:7  
Istungi kuupäev:05.04.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:14:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:19:20  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Deniss Boroditš, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Maksim Krivorutšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Triinu Rajasalu, Indrek Raudne, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Hannes Rumm, Erika Salumäe, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kätlin Atonen, Jaak Juske, Jüri Kaljuvee, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Marii Viks, Terje Vonbret. linnaametnikud: Jüri Ratas, Edgar Savisaar, Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra ja Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 55      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:14  585500 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1OE124  Tallinna linnapea ametist vabastamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:29  583561 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 80 Tallinna linnapea ametist vabastamine.
2OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisus
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:41  583710 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 81 Muudatused linnavalitsuse koosseisus.
3OE121  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:45  585110 failKandidaatide nimekirja sulgem.
14:47  5821310 failEsimees
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
4OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:51  584541 failKandidaatide nimekirja sulgem.
14:52  5833190 failAseesimees
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 82 Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine.
5OE88  Revisjonikomisjoni liikme valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:56  584101 failKandidaatide nimekirja sulgem.
14:57  582870 failLiige
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 83 Revisjonikomisjoni liikme valimine.
6OE122  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:01  584900 failKandidaatide nimekirja sulgem.
15:04  58000 failEsimees
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 84 Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine.
7OE123  Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:07  584800 failKandidaatide nimekirja sulgem.
15:08  584040 failAseesimees
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 85 Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine.
8.1ME103  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:21  582530 failEelnõu lõpphääletus
15:23  583910 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 11 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine.
8.2OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:22  5817190 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu menetlusest välja arvata
9ME119  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:27  584401 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 12 Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine.
10ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:44  50000 failKohaloleku kontroll
15:45  5222281 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu määrusena mitte vastu võtta.
11OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:18  5523270 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
12OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:26  585100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 86 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest).
13OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseksEelnõu esitaja Tarmo Lausing võttis eelnõu menetlusest tagasi
14OE111  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:01  55000 failKohaloleku kontroll
17:02  554911 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 87 Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine.
15OE118  Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:10  554000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 88 Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine.
16OE120  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:15  564600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 89 Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks.
17OE114  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:24  564400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 90 Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine.
18OE104  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:29  564200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 91 Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
19OE109  Tallinna ruumiandmete registri asutamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:37  573301 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 92 Tallinna ruumiandmete registri asutamine.
20OE116  Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:52  5735100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 93 Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega.
21OE105  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:55  574700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 94 Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine.
22OE106  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:57  574800 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 95 Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine.
23OE113  Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:59  574700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 96 Maade munitsipaalomandisse taotlemine.
24OE115  Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:02  574402 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 97 Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine.
25OE125  Tallinna linnapea valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:05  573500 failKandidaatide nimekirja sulgem.
18:09  573602 failHääletuskom. nimek. sulgemine
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 98 Tallinna linnapea valimine.
26OE126  Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:06  573500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 99 Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
27OE127  Linnavalitsuse liikmete kinnitamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:09  573400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 100 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine
28Arupärimisele vastamine: Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
 OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseksjätta päevakorra projektist välja
 OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosasjätta päevakorra projektist välja
 ME69  Linnavara võõrandamise korra muutminejätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadestLinnavolikogu liige Tiina Mägilinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20.04.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Maimu Berg Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE132  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ajutise komisjoni moodustamisest)Reformierakonna fraktsioon;