Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:6  
Koosoleku kuupäev:29.03.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Juri Poljakov, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Terje Moks, Anne Parksepp, Hele Põld, Ester Šank, Triinu Täht, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE124  Tallinna linnapea ametist vabastaminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
2OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisusvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
3OE125  Tallinna linnapea valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
4OE126  Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
5OE127  Linnavalitsuse liikmete kinnitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
6OE88  Revisjonikomisjoni liikme valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
7OE121  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
8OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
9OE122  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
10OE123  Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
11ME103  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
12OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
13OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
14OE118  Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
15OE104  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
16OE109  Tallinna ruumiandmete registri asutaminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
17OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
18OE105  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
19OE106  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
20OE113  Maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
21OE115  Õismäe tee 122 korter 31 üürile andminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määraminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ja linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.
2OE483  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
3ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusesmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
4OE3  Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
5OE22  Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ja teha ettepanek linnavalitsusele eelnõu menetlusest tagasi võtta.
6OE30  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
7OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)võtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
8ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
9OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
10OE57  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.
11ME69  Linnavara võõrandamise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
12OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valiminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
13OE73  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valiminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
14OE74  Tallinna tublima kojamehe preemia asutaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
15OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)võtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
16OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)võtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
17OE100  Ülesande andmine linnavalitsusele (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
18OE102  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
19OE107  Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
20OE110  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1 mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
21OE111  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
22OE114  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutaminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
23OE116  Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditegavõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
24OE117  Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
25ME119  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
26OE120  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
27OE128  Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannilemitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
28OE129  Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128mitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
2Arupärimisele vastamine. Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Ebaõiglastest korteritehingutest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
4Arupärimisele vastamine. Sakala keskuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
5Arupärimisele vastamine. Tallinna koolidele hüpoteegi seadmisest
Esitas Linnavolikogu liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
6Arupärimisele vastamine. Linnas valitseva mustuse kohta
Esitas Isamaaliidu fraktsioon. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
7Arupärimisele vastamine. Investeeringutest Tallinna lasteaedade
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
8Arupärimisele vastamine. Kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
9Arupärimisele vastamine. Prügiveo ja-konteinerite kohta
Esitas Linnavolikogu liige Matti Tarum. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
10Arupärimisele vastamine. Smuuli tee viaduktist
Esitas SDE fraktsiooni aseesimees Hannes Rumm. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.