Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:8Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:02.04.07Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas Sepp, Marju Toom.
Puudusid: Kairi Kärner, Hanno Pevkur, Urmas Reinsalu.
Kutsutud:  Matti Tarum - Tallinna Linnavolikogu liige, Ulvi Klaar - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti jurist, Malle Ojamaa - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti Hoolekandeosakonna peaspetsialist, Anu Kivilo - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE111  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitaminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Täiendada põhikirja projekti punkti 4.2.4.peale sõna "üldjuhul" sõnadega "Tallinna Linnavolikogu"
2ME119  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
3OE120  Volituse andmine halduslepingu sõlmimisekstoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Muuta punkti 4.1. ja asendada sõnad "Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskus "Juks"" sõnadega "Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks".
4ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutminemitte toetada eelnõu.
 ME69  Linnavara võõrandamise korra muutminejätta päevakorra projektist välja.