Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:10  
Istungi kuupäev:17.05.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Sirje Kõrgesaar
Istungi lõpp:19:37  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Maksim Krivorutšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Deniss Boroditš, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Eha Võrk, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Tiiu Hirs, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Sirje Kõrgesaar, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Elfi Nobel, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks, Marii Viks, Terje Vonbret. linnaametnikud: Linnakantselei õigusdirektor Priit Lello, Linnaplaneerimisameti direktor Arvo Rikkinen, Tallinna Maa-ameti juhataja Alo Brandt
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 50      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:04  5328151 failParandusettepanek
16:06  545000 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1OE171  Tallinna Kõneravi-Lasteaia Kannike nimetuse muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:48  554200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 136 Tallinna Kõneravi-Lasteaia Kannike nimetuse muutmine.
2ME167  Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:18  553504 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 13 Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine” muutmine.
3OE152  Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsusega nr 112 kehtestatud Männiku tee 123 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Männiku tee 123/1c ja Männiku tee 123/2 kruntide osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:26  554602 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 137 Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsusega nr 112 kehtestatud Männiku tee 123 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Männiku tee 123/1c ja Männiku tee 123/2 kruntide osas.
4OE163  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 otsusega nr 164 kehtestatud Bekkeri sadama (Marati tn 4a, 7 ja 14) detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine transpordimaa (positsioon XV) osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:34  553830 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 138 Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 otsusega nr 164 kehtestatud Bekkeri sadama (Marati tn 4a, 7 ja 14) detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine transpordimaa (positsioon XV) osas.
5OE169  Linnu tee, Käo ja Kajaka tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:06  563424 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 139 Linnu tee, Käo ja Kajaka tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
eelnõu vastu võtta
6OE165  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:23  554712 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 140 Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine.
7OE172  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevaid Meeliku tn 22 ja Meeliku tn 24, Meeliku tn 21 ja Meeliku tn 23 asuvaid kinnistuid koormavate hoonestusõiguste võõrandamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:31  554030 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 141 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevaid Meeliku tn 22 ja Meeliku tn 24, Meeliku tn 21 ja Meeliku tn 23 asuvaid kinnistuid koormavate hoonestusõiguste võõrandamiseks.
8OE173  Maatükkidele sihtotstarvete määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:38  554010 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 142 Maatükkidele sihtotstarvete määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine.
9OE174  Lavamaa tn T2/Puju tn T2/Angerpisti tn T3 maa munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:40  554100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 143 Lavamaa tn T2/Puju tn T2/Angerpisti tn T3 maa munitsipaalomandisse taotlemine.
10OE166  Magasini tn 34 hoonete üürile andmine (aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:44  554400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 144 Magasini tn 34 hoonete üürile andmine (aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla).
11OE170  Munitsipaaleluruumide aadressidel Kopli tn 100b korter 65, Puhangu tn 8 korter 47 ja Puhangu tn 10 korter 133 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:46  553901 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 145 Munitsipaaleluruumide aadressidel Kopli tn 100b korter 65, Puhangu tn 8 korter 47 ja Puhangu tn 10 korter 133 üürile andmine.
12OE176  Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:49  553400 failKandidaatide nimekirja sulgem.
18:52  55000 failAseesimees
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 146 Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine.
13OE177  Muudatused majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni koosseisus
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:57  554100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 147 Muudatused majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni koosseisus.
14ME157  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:19  45000 failKohaloleku kontroll
19:19  454500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 14 Tallinna põhimääruse muutmine.
15Arupärimisele vastamine: Smuuli tee viaduktist
Esitas Linnavolikogu liige Arvo Uukkivi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
16Arupärimisele vastamine: Randvere tee 82A ja 88A kinnistute detailplaneeringute menetlusest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
17Arupärimisele vastamine: Tallinna kesklinnas ralli korraldamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
 OE175  Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosasjätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Koolide spordirajatiste avalikust kasutamisestSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonabilinnapea Kaia Jäppinen fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
30.05.07
Sakala keskusest Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
31.05.07
Linnapea usaldamisestSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
30.05.07
Ranniku tee 2 elanike probleemistSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
30.05.07
Aadressitähistest Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonabilinnapea Deniss Boroditš fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
31.05.07
Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnasLinnavolikogu liige Ülle Rajasalulinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
04.06.07
Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel riigilipu puudumise kohtaLinnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarumlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
29.05.07
Sakala uue keskuse rajamise kohtaLinnavolikogu liige Märt Kubolinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
31.05.07
Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
31.05.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Erika Salumäe fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)Reformierakonna fraktsioon;
OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta) (eelnõu nr 183)Keskerakonna fraktsioon;