Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:12Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:06.06.07Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Vladimir Belõi, Katrin Karisma-Krumm, Svetlana Kozlova, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Matti Martinson, Juri Poljakov, Märt Sults, Natalia Vaino, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Lauri Leesi, Toivo Moorast.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Maimu Berg, Sergei Ivanov, Kaia Jäppinen, Üllar Lanno, Marju Länik, Tiina Mägi, Lagle Parek, Jüri Pino, Linnar Priimägi, Margit Tamm, Hardi Volmer.
Kutsutud:  Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Triinu Täht - Tallinna Linnavolikogu Kantselei haridus- ja kultuurinõunik, Eero Kosk - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Isamaliidu fraktsiooni nõunik-abi, Heli Rand - Tallinna Õpilasesinduse liige, Max Kaur - Majanduse ja Juhtimise Instituudi prorektor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 14      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusestoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:

1. Lisada paragrahvis 8' toodud loetelusse sõnad "lasteaed-põhikool" ja "kutseõppeasutus".
2. Lisada paragrahvi 8² esimeses lauses toodud loeteludesse sõnad "lasteaed-põhikool" ja "kutseõppeasutus" vastavas käändes.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing.
2OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
3Noorte Volikogu pöörduminevõtta Noorte Volikogu pöördumine ja ettepanekud teadmiseks.
4Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskuse (Energiakeskus) pöörduminevõtta informatsioon teadmiseks ja arutada 2007 a lisaeelarve arutelu käigus.