Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:12  
Istungi kuupäev:14.06.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:21:35  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Andres Ellamaa, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Deniss Boroditš, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Eha Võrk, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks, Marii Viks. linnaametnikud: Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov, Vello Ervin ja Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 54      vastu: 0      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:06  545400 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:30  565000 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
2ME222  Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:50  563900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 18 Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
3OE190  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:56  563901 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 153 Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal.
4ME191  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (I lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:05  564901 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
5ME197  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:31  564721 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
6ME211  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:38  554510 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
7ME218  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:43  554302 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 19 Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine.
8ME208  Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:51  5521280 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu määrusena mitte vastu võtta.
9OE199  Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 „Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:55  44000 failKohaloleku kontroll
18:56  444301 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 154 Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 „Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine” muutmine.
10OE198  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:09  43000 failKohaloleku kontroll
19:10  433125 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
11ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusesettekandja puudumise tõttu jäeti eelnõu istungi päevakorrast välja
12ME201  Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:13  464201 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 20 Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks.
13OE193  Tallinna väikese ringtee rajamise kava
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:18  494600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 155 Tallinna väikese ringtee rajamise kava.
14OE212  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:31  534700 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
15.1OE214  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 214)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:35  5332102 failHääletus - 214
19:36  5317281 failHääletus - 72
19:39  535200 failKandidaatide nimekirja sulgem.
19:41  535101 failHääletuskom. nimek. sulgemine
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
15.2OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 72)eelnõu menetlusest välja arvata
16OE213  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:29  532900 failKandidaatide nimekirja sulgem.
20:31  5327100 failElmar Sepp
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 156 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine.
17OE184  Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastal
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:35  534100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 157 Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastal.
18OE175  Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:41  533331 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 158 Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas.
19OE188  Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:44  533101 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 159 Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük.
20OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:50  533400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 160 Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine.
21OE187  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:52  532702 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 161 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks.
22OE215  Lepiku tee 19/Kirilase tn 2 maatükile sihtotstarbe määramine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:57  532900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 162 Lepiku tee 19/Kirilase tn 2 maatükile sihtotstarbe määramine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine.
23OE216  Lükati tee 5 ja A.H.Tammsaare tee 145/1 maatükkidele sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:02  533100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 163 Lükati tee 5 ja A.H.Tammsaare tee 145/1 maatükkidele sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine.
24OE217  A.Lauteri tn 1a maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:04  533000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 164 A.Lauteri tn 1a maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine.
25OE195  Tööandja eluruumi Paldiski mnt 181 korter 33 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:08  532910 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 165 Tööandja eluruumi Paldiski mnt 181 korter 33 üürile andmine.
26OE202  Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:10  532900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 166 Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine .
27OE189  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:13  533300 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 167 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130.
28Arupärimisele vastamine: Sakala keskusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
29Arupärimisele vastamine: Sakala uue keskuse rajamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
30Arupärimisele vastamine: Linnapea usaldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
 OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Ranniku tee 2 elanike probleemist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Koolide spordirajatiste avalikust kasutamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Aadressitähistest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Linnavalitsuse ületsentraliseeritud asjaajamise ja linnaosade pädevuse alahindamise ning asotsiaalse eluviisiga inimeste kohtaLinnavolikogu liige Tiina Mägilinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
28.06.07
Linnavolikogu juhtimisstruktuuri muutmisest informeerimata jätmise kohta AS Tallinna DiagnostikakeskusLinnavolikogu liige Peeter Mardnaabilinnapea Merike Martinson fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
29.06.07
Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööleReformierakonna fraktsioonabilinnapea Kaia Jäppinen fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
29.06.07
Roheluse puudumisest Harju tänava haljasalalLinnavolikogu liige Epp Alatalulinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
26.06.07
Bussiliinide 1A ja 38 reisijate teavitamisest erikorrast Viimsi valla territooriumile jäävatel liinilõikudelLinnavolikogu liige Tarmo Kruusimäeabilinnapea Jaanus Mutli fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
25.06.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Üllar Lanno Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE255  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduseslinnavolikogu esimees Toomas Vitsut;
OE254  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;
OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (eelnõu nr 253)Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta;
OE252  Kommunismiohvrite memoriaali rajamine (eelnõu nr 252)Isamaaliidu fraktsioon;
OE251  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach;