Tallinna Linnavolikogu erakorraline istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13  
Istungi kuupäev:21.06.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:12:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:20:50  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Deniss Boroditš, abilinnapea Kaia Jäppinen, abilinnapea Merike Martinson, abilinnapea Jaanus Mutli, linnapea Edgar Savisaar, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Ester Kägo, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks, Marii Viks. linnaametnikud: Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov, Vello Ervin, Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb ja Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 45      vastu: 4      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
12:04  4721240 failPäevakorrapunkti väljaarvamine 13
12:05  5117301 failPäevakorrapunkti väljaarvamine 20
12:07  524540 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1OE250  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
12:32  544400 failKandidaatide nimekirja sulgem.
12:34  544001 failHääletuskom. nimek. sulgemine
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 168 Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine.
2ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
13:40  5718291 failParandusettepanek nr 7
13:41  5718290 failParandusettepanek nr 12
13:41  5723212 failParandusettepanek nr 13
13:42  5717270 failParandusettepanek nr 14
13:43  5714300 failParandusettepanek nr 15
13:43  5712320 failParandusettepanek nr 16
13:44  5717290 failParandusettepanek nr 17
13:45  5718240 failParandusettepanek nr 19
13:46  5717212 failParandusettepanek nr 20
13:46  5724240 failParandusettepanek nr 21
13:47  5718270 failParandusettepanek nr 23
13:48  5717300 failParandusettepanek nr 25
13:48  5716261 failParandusettepanek nr 26
13:49  5714240 failParandusettepanek nr 27
13:50  5718201 failParandusettepanek nr 28
13:51  5720271 failParandusettepanek nr 30
13:52  5720250 failParandusettepanek nr 31
13:53  5718260 failParandusettepanek nr 32
13:54  5718241 failParandusettepanek nr 33
13:55  5710291 failParandusettepanek nr 34
13:56  5719260 failParandusettepanek nr 37
13:56  5719280 failParandusettepanek nr 38
13:57  5718282 failParandusettepanek nr 39
13:57  5719291 failParandusettepanek nr 40
13:58  5720280 failParandusettepanek nr 41
13:59  5729143 failParandusettepanek nr 42
14:00  574111 failSuunata III lugemisele
lõpetada II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.
3ME223  Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:11  573611 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 21 Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011.
4ME191  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:15  44000 failKohaloleku kontroll
14:16  454000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 22 Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine.
5ME211  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
14:44  4716270 failSuunata III lugemisele
14:46  5131181 failParandusettepanek (fraktsioon)
14:47  51000 failKohaloleku kontroll
Eelnõu esitaja T. Lausing võttis eelnõu menetlusest tagasi.
6ME197  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:09  529290 failParandusettepanek
15:09  47000 failKohaloleku kontroll
15:10  473391 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 23 Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine.
7OE212  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:15  4812310 failParandusettepanek
15:15  47000 failKohaloleku kontroll
15:16  473830 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 169 Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks.
8OE245  Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:20  44000 failKohaloleku kontroll
15:21  484501 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 170 Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule.
9OE249  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:24  46000 failKohaloleku kontroll
15:24  463231 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 171 Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine.
10ME244  Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
15:34  45000 failKohaloleku kontroll
15:34  4632130 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 24 Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine.
11OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:04  514401 failSuunata II lugemisele
lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
12ME200  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:40  534300 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 25 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine.
13ME234  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:39  5412300 failParandusettepanek sots
17:40  548290 failParandusettepanek (Liisa-Ly Pakosta)
17:42  5410291 failParandusettepanek (§1)
17:43  545312 failParandusettepanek (eelarve)
17:43  547310 failParandusettepanek (nulltolerants)
17:44  547310 failParandusettepanek (kellaaeg)
17:45  545311 failParandusettepanek (september)
17:47  543162 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 26 Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine.
14OE227  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:51  543900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 172 Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine .
15OE235  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:55  543900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 173 Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007.
16OE207  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:58  5417230 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
17OE230  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:00  542100 failKandidaatide nimekirja sulgem.
18:01  541800 failRobert Kalm (hääletustulemus tühistatud)
18:02  541800 failRobert Kalm 2
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 174 Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230).
18OE231  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:05  541800 failKandidaatide nimekirja sulgem.
18:05  541710 failArvo Uukkivi
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 175 Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231).
19OE205  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:30  544000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 176 Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal.
20OE243  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:17  5617270 failParandusettepanek (Märt Kubo)
19:23  563061 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 177 Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010 .
21OE220  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:26  564200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 178 Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
22OE246  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:29  563901 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 179 Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas.
23OE239  Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:39  563640 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 180 Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas.
24OE237  Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:45  563520 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 181 Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas.
25OE153  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:58  564200 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 182 Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu otsustuskorras müük
26OE236  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:01  564300 failEelnõu lõpphääletus
20:02  563170 failIstungi pikendamine
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 183 Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine.
27OE219  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:04  563710 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 184 Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b.
28OE224  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:07  563410 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 185 Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale.
29OE225  Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:10  563310 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 186 Maade munitsipaalomandisse taotlemine .
30OE232  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:11  563710 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 187 Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük.
31OE241  Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A-16 asuvate korteriomandite müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:13  564010 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 188 Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A -16 asuvate korteriomandite müük.
32OE242  Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:30  569140 failParandusettepanek (saatmine II lugemisele)
20:30  562830 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 189 Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük.
33OE248  Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:32  563600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 190 Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük.
34OE247  Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:35  563600 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 191 Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud).
35OE240  Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:42  564000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 192 Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH.
36OE221  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:44  563700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 193 Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas.
37ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:52  553100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 27 Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve.
 Arupärimisele vastamine: Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Haabersti liiklussõlmest
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja
 Arupärimisele vastamine: Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta päevakorra projektist välja


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvalelinnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach ja Tarmo Kruusimäelinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
16.07.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Märt Kubo Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE256  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine (eelnõu nr 256)Isamaaliidu fraktsioon;
OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta) (eelnõu nr 257)Linnavolikogu liige Lagle Parek;
OE258  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamiseksLinnavolikogu liige Tõnis Bittman;
OE259  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta) (eelnõu nr 259)Keskerakonna fraktsioon;
ME260  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamineIsamaaliidu fraktsioon;