Tallinna Linnavolikogu eestseisuse erakorraline koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:12  
Koosoleku kuupäev:14.06.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:15:30Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:15:50  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Maimu Berg, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Matti Martinson, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Larissa Škurat, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Rita Makarova, Kristiina Must, Hele Põld, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks, Marii Viks.
linnasekretär Toomas Sepp
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
2ME223  Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
3ME191  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
4OE227  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
5ME197  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
6ME211  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
7ME200  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
8OE207  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
9OE230  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
10OE231  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
11OE205  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastalvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
12OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitminejätta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projektist välja
13OE220  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
14OE219  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2bvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
15OE224  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnalevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
16OE225  Maade munitsipaalomandisse taotlemine võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
17OE232  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18OE221  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
19ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele
20Arupärimisele vastamine. Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
21Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlmest
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
22Arupärimisele vastamine. Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
23Arupärimisele vastamine. Üürivõlglastest munitsipaalkorterites
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projektist välja
24Arupärimisele vastamine. Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
2OE153  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määraminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
3OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
4OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
5OE206  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
6OE209  Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
7OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
8ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
9OE228  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastastmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
10OE229  Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
11ME233  Linnavara võõrandamise korra muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
12ME234  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
13OE235  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
14OE236  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
15OE237  Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
16OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitaminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
17OE239  Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18OE240  Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUHvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
19OE241  Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A-16 asuvate korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
20OE242  Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müükvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
21OE243  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010 võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
22ME244  Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
23OE245  Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgulevõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
24OE246  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osasvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
25OE247  Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
26OE248  Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müükvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
2Arupärimisele vastamine. Südalinna ummistanud Narva maantee liikluseksperimendi kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Lagle Parek ja Jüri Pino. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
kirjalku vastamise taotlus
3Arupärimisele vastamine. OÜ Koduõde ning õendus- ja arstiteenuse kohta
Esitas Linnavolikogu liige Peeter Mardna. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
kirjaliku vastamise taotlus