Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:12Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:18.06.07Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:19:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Tõnis Bittman, Remo Holsmer, Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Märt Sults, Matti Tarum, Arvo Uukkivi, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaarel-Mati Halla, Jaak Juske, Aimar Karu.
Puudusid: Kaia Jäppinen, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Jüri Trumm, Rain Veetõusme, Eha Võrk.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Alo Brandt - Tallinna Maa-ameti juhataja, Mark Sepp - Tallinna Linnakantselei arengukavade osakonna peaspetsialist, Marek Jürgenson - Tallinna Kesklinna linnaosa vanem, Tarmo Tähepõld - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Mart Moosus - Tallinna Transpordiameti peaökonomist, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti elamuosakonna ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja, Vello Ervin - Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja, Aime Roosioja - Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)

Lisadokumendid: 
failMuudatusettepanekud teiseks lugemiseks
lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
Rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute suhtes esitatakse linnavolikogu istungile koondtabelina.
Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 21.06.2007 linnavolikogu istungi ajal ühe tunni jooksul peale käesoleva eelnõu teise lugemise lõppemist.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults.
2OE207  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman.
3OE249  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum.
4OE224  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnaletoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Muuta punkti 1.4.2 lisades lõppu sõnad "kuid mitte hiljem kui 36 kuu jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates"
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.
5OE227  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum.
6OE247  Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Kubo.
7OE236  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Remo Holsmer.
8OE235  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp.
9OE240  Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUHtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.
10OE232  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.
11OE242  Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.
12OE245  Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrguletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults.
13OE248  Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.
14OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults.
15OE241  Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A -16 asuvate korteriomandite müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.