Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:12Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:18.06.07Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:18:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Robert Kalm, Svetlana Kozlova, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Jaanus Mutli, Hele Põld, Marju Toom.
Puudusid: Tiina Kitsing, Kairi Kärner, Urmas Reinsalu, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar.
Kutsutud:  Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti direktor; Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti osakonnajuhataja; Vello Ervin - Tallinna Ettevõtlusameti juhataja; Henri Kaselo - Tallinna abilinnapea nõunik.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME234  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
2ME244  Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Täiendada punkti 63' uue lausega järgmises sõnastuses: "Üksik eluruumi korteriomand käesoleva korra tähenduses on Tallinna linna omandis olev korteriomand, mis asub elamus, milles asuvatest korteriomanditest osa on eraomandis."
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Gennadi Vihman
3OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
4OE249  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
5OE243  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010 toetada eelnõu esitatud kujul.