Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:20.06.07Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Vladimir Belõi, Sergei Ivanov, Katrin Karisma-Krumm, Svetlana Kozlova, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Marju Länik, Juri Poljakov, Natalia Vaino, Ruslana Veber, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Lauri Leesi, Margit Tamm.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Maimu Berg, Üllar Lanno, Matti Martinson, Toivo Moorast, Tiina Mägi, Lagle Parek, Jüri Pino, Linnar Priimägi, Märt Sults, Gennadi Vihman, Hardi Volmer.
Kutsutud:  Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Triinu Täht - Tallinna Linnavolikogu Kantselei haridus- ja kultuurinõunik, Mark Sepp - Tallinna Linnakantselei arengukavade osakonna peaspetsialist, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitseteenistuse direktor, Andres Pajula - Tallinna Haridusameti juhataja, Aado Luik - Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla juhataja, Heli Rand - Tallinna Õpilasesinduse liige, Robert Lang - Eesti Õpilasesinduste Liidu liige, Merilin Piipuu - Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE227  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine toetada eelnõu esitatud kujul.
2ME234  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing.
3ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

Lisadokumendid: 
failToetatud ettepanekud
toetada eelnõu koos rahanduskomisjonile esitatud ettepanekutega nr 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 27, 28, 33, 34, 37, 38 ja 42.
4OE243  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010 toetada eelnõu esitatud kujul.