Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:16.08.07Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:15:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:16:20  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Vladimir Belõi, Svetlana Kozlova, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Matti Martinson, Tiina Mägi, Lagle Parek, Juri Poljakov, Märt Sults, Ruslana Veber, teised komisjoni liikmed Lauri Leesi, Toivo Moorast.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Maimu Berg, Sergei Ivanov, Kaia Jäppinen, Katrin Karisma-Krumm, Marju Länik, Jüri Pino, Linnar Priimägi, Margit Tamm, Natalia Vaino, Gennadi Vihman, Hardi Volmer.
Kutsutud:  Tõnis Bittman - Tallinna Linnavolikogu liige, Eero Kosk - Tallinna Linnavolikogu Isamaaliidu fraktsiooni nõunik-abi, Triinu Täht - Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurinõunik, Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu jurist, Kristel Tuul - Eesti Õpilasesinduste liige, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu rahandus- ja majandusnõunik.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE255  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusestoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
1. Jätta otsuse eelnõu punktist 1 välja sõnad "ja Kaubandustegevuse seaduse § 16".
2. Jätta otsuse eelnõu lisa pealkirjast välja sõnad "ja Kaubandustegevuse seaduse § 16".
3. Muuta otsuse eelnõu lisa preambulat ja sõnastada see järgmiselt: "Alkoholiseaduse §-s 41 tehakse järgmine muudatus:".
4. Muuta otsuse eelnõu lisa § 1 ja sõnastada see järgmiselt: "Alkoholiseaduse § 41 täiendatakse uue lõikega 1' järgmises sõnastuses: "(1') Valla- või linnavolikogul on õigus määratleda piirkond kui kaugel koolieelsest lasteasutusest, lasteaed-algkoolist, algkoolist, põhikoolist, gümnaasiumist, kutseõppeasutusest, huvialakoolist või noortelaagrist ei või alkoholi müüa."".
5. Jätta otsuse eelnõu lisast välja § 2.
6. Muuta otsuse eelnõu seletuskirja lähtudes eelpool toodud ettepanekutest.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
2OE251  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)mitte toetada eelnõu.
3OE252  Kommunismiohvrite memoriaali rajaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
4OE258  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamisekskatkestada lugemine esitaja ettepanekul