Tallinna Linnavolikogu Keskkonnakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:12Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:13.08.07Juhataja:komisjoni liige Larissa Škurat
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:15  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Valdek Mikkal, Ülle Rajasalu, Larissa Škurat, Tatjana Vassiljeva, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Mart Kont, Rein Leipalu, Rein Ratas, Ain Valdmann.
Puudusid: Taavi Aas, Maimu Berg, Sergei Bogovski, Deniss Boroditš, Mati Eliste, Mari Jüssi, Toivo Kallas, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Heino Kiik, Einar Kivimäe, Erich Moik, Lennart Mängli, Rene Reinmann, Toomas Sepp, Tõnu Tuppits.
Kutsutud:  Anu Kõnnusaar - Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu ja arenguosakonna juhataja, Risto Aasmaa - Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna vanemspetsialist, Villu Metsur - Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna peaspetsialist, Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu jurist, Anne Parksepp - Tallinna Linnavolikogu Kantselei korra- ja keskkonnakaitsenõunik.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
jätta eelnõust välja paragrahv 1 punkt 2
2OE206  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)

Lisadokumendid: 
failAA_roheline_pealinn
lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.