Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:16Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:14.08.07Juhataja:komisjoni esimees Elmar Sepp
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:20:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Tõnis Bittman, Mati Eliste, Üllar Lanno, VjatÅ¡eslav Prussakov, Elmar Sepp, Arvo Uukkivi, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Jelena Armas, Toivo Moorast, Priit Põld, Tiit Siimon, Richard Sikk, Toivo Susi.
Puudusid: Taavi Aas, Nikolai Degtjarenko, Indrek Jakobson, Ksenija Kostina, Marju Länik, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Siim Roode, Tõnis Rüütel, Kaido Saveljev, Toomas Sepp.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor, Lagle Parek - Tallinna Linnavolikogu liige, Tarmo Kruusimäe - Tallinna Linnavolikogu liige, Eero Kosk - Tallinna Linnavolikogu Isamaaliidu fraktsiooni nõunik-abi.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE254  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
muuta eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 30 lõike 1 punkti 2 alusel Tallinna Linnavolikogu otsustab:”
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp
2ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
3ME260  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldaminemitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman
4OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Mati Eliste
5OE252  Kommunismiohvrite memoriaali rajaminelõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
6OE258  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamisekslõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
7OE261  Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosastoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Mati Eliste
8OE265  Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnastoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Arvo Uukkivi
9OE266  Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osastoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Üllar Lanno
10OE267  Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestaminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Jaak Vihmand
 OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)jätta päevakorra projektist välja.