Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:9Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:15.08.07Juhataja:komisjoni aseesimees Gennadi Vihman
Koosoleku algus:15:30Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:16:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Georgi Batarin, Mati Eliste, Mark Levin, Peeter Mardna, Valdek Mikkal, Larissa Novožilova, Margarita Tšernogorova, Tatjana Vassiljeva, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Raivo Allev, Vahur Keldrima, Madis Martinson, Merike Martinson, Eerika Rahuoja, Raivo Salumäe, Viktor Vassiljev.
Puudusid: Andres Ellamaa, Arvo Haug, Uno Kiplok, Andres Kork, Üllar Lanno, Linnu-Lydia Mae, Matti Tarum, Ene Tomberg, Natalia Vaino.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Ljudmilla Leius - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist; Merle Leopard - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist; Katrin Viks - Tallinna Linnavolikogu Kantselei nõunik- abi; Uku Torjus - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti osakonna juhataja .
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 16      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME262  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Gennadi Vihman
2OE268  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimaletoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Mark Levin
3Eakate inimeste ravi- ja ravimite maksumuse osaline hüvitaminevõtta informatsioon teadmiseks