Tallinna Linnavolikogu istung
Protokoll [Eestseisus] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14  
Istungi kuupäev:23.08.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Istungi algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Istungi lõpp:22:55  
Istungil osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Ksenija Kostina, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Igor Sedašev, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, linnavalitsuse liikmed abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Merike Martinson, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Eha Võrk, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks, Marii Viks. linnaametnikud: linnasekretär Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov ja Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 44      vastu: 1      erapooletuid: 0    
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
16:06  484410 failPäevakorra kinnitamine

#PäevakorrapunktOtsus
1OE270  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:06  522910 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 194 Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine.
2OE271  Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:08  533000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 195 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine.
3OE268  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:14  49000 failKohaloleku kontroll
17:15  494900 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 196 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale.
4OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine (II lugemine)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
17:52  5433160 failParandusettepanek nr 1
17:53  5431160 failParandusettepanek nr 2
17:54  53000 failKohaloleku kontroll
17:54  5332190 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 197 Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine.
5ME262  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:18  533300 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 28 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
6OE264  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse "Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine" muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
18:23  533500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 198 Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse "Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940 kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine" muutmine.
7.1OE255  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:40  552950 failEelnõu hääletus
19:44  5511250 failSuunata II lugemisele
19:45  553400 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 199 Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses.
7.2ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
19:41  5518120 failEelnõu hääletus
eelnõu menetlusest välja arvata
8ME260  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:22  543281 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu määrusena mitte vastu võtta.
9ME233  Linnavara võõrandamise korra muutmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
20:58  42000 failKohaloleku kontroll
20:59  4211290 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu määrusena mitte vastu võtta.
10OE251  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)Eelnõu esitaja võttis eelnõu menetlusest tagasi
11OE254  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
21:49  433700 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 200 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast).
12OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:05  4311280 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu otsusena mitte vastu võtta.
13OE228  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:06  4317153 failItungi jätkamine
22:08  433100 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 201 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast.
14OE229  Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:16  433000 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 202 Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005.
15OE266  Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:21  433301 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 203 Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osas.
16OE265  Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:24  433101 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 204 Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas.
17OE261  Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:28  433401 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 205 Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas.
18OE267  Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:31  433500 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 206 Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine.
19OE263  Munitsipaaleluruumi aadressil Randla tn 15 korter 404 üürile andmine
Hääletamistulemused:
AegK  P  V  E    
22:35  433300 failEelnõu lõpphääletus
eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 207 Munitsipaaleluruumi aadressil Randla tn 15 korter 404 üürile andmine.
20Arupärimisele vastamine: Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
21Arupärimisele vastamine: Roheluse puudumisest Harju tänava haljasalal
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
22Arupärimisele vastamine: Uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvale
Esitas linnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach ja Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
23Arupärimisele vastamine: Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
24Arupärimisele vastamine: Linnavalitsuse ületsentraliseeritud asjaajamise ja linnaosade pädevuse alahindamise ning asotsiaalse eluviisiga inimeste kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse
25Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu juhtimisstruktuuri muutmisest informeerimata jätmise kohta AS Tallinna Diagnostikakeskus
Esitas Linnavolikogu liige Peeter Mardna. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
arupärimine sai vastuse


Istungil esitatud arupärimised
ArupärimineEsitajaVastajaTekstidVastatud
Hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolilelinnavolikogu liikmed Maimu Berg ja Nikolai Stelmachlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.09.07
Võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsadeLinnavolikogu liige Epp Alatalulinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13.09.07
Lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrastReformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärnerlinnapea Edgar Savisaar fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
05.09.07
Istungil esitatud avaldused
EsitajaTekstPealkiri
Linnavolikogu liige Jüri Reinmann Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Peeter Mardna fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Michel Zdankevitch fail[Avalduse tekst]
Avaldus
Linnavolikogu liige Märt Sults Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Maria Beljatskaja Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Jaak Vihmand Suuline avaldus
Linnavolikogu liige Gennadi Vihman Suuline avaldus
Istungil esitatud eelnõud
EelnõuEsitaja
OE278  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (eelnõu nr 278)linnavolikogu aseesimees Tarmo Lausing;
OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277) Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;