Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13  
Koosoleku kuupäev:16.08.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:00  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mati Eliste, Üllar Lanno, Juri Poljakov, Larissa Škurat, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Ester Kägo, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks, Marii Viks, Terje Vonbret.
õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes Priit Lello
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE270  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
2OE271  Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
3OE268  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimalevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
4ME262  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
5OE264  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse "Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine" muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
6OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
7OE255  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusesvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
8ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusesvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
9ME260  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldaminevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
10ME233  Linnavara võõrandamise korra muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
11OE251  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
12OE254  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
13OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
14OE228  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastastvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
15OE229  Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
16OE266  Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osasvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
17OE265  Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
18OE261  Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosasvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
19OE267  Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
20OE263  Munitsipaaleluruumi aadressil Randla tn 15 korter 404 üürile andminevõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
21Arupärimisele vastamine. Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
22Arupärimisele vastamine. Roheluse puudumisest Harju tänava haljasalal
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
23Arupärimisele vastamine. Uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvale
Esitas linnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach ja Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
24Arupärimisele vastamine. Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
25Arupärimisele vastamine. Linnavalitsuse ületsentraliseeritud asjaajamise ja linnaosade pädevuse alahindamise ning asotsiaalse eluviisiga inimeste kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
26Arupärimisele vastamine. Linnavolikogu juhtimisstruktuuri muutmisest informeerimata jätmise kohta AS Tallinna Diagnostikakeskus
Esitas Linnavolikogu liige Peeter Mardna. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
2OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
3OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
4OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
5OE206  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
6OE209  Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
7OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
8ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
9OE252  Kommunismiohvrite memoriaali rajaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
10OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohtamitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
11OE256  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
12OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
13OE258  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
14OE259  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
15ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
16OE272  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
17OE273  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega mitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
18OE274  Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotleminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
19OE275  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
20OE276  Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
2Arupärimisele vastamine. Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
3Arupärimisele vastamine. Üürivõlglastest munitsipaalkorterites
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
4Arupärimisele vastamine. Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.