Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:21.08.07Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:55  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Eha Võrk.
Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Edgar Savisaar, Matti Tarum, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Rain Veetõusme.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Uku Torjus - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja, Merle Leopard - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist, Alo Brandt - Tallinna Maa-ameti juhataja kt, Kristel Rätsep - Tallinna Transpordiameti jurist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 6      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME262  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
2OE268  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimaletoetada eelnõu esitatud kujul.
3ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
4ME260  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldaminemitte toetada eelnõu.
5OE273  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults