Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:21.08.07Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:16:30Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Robert Kalm, Svetlana Kozlova, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Jaanus Mutli, Hele Põld, Marju Toom.
Puudusid: Tiina Kitsing, Kairi Kärner, Urmas Reinsalu, Toomas Sepp.
Kutsutud:  Uku Torjus - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti osakonna juhataja; Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik; Remo Holsmer - Tallinna Linnavolikogu liige; Eero Kosk - Tallinna Linnavolikogu Kantselei fraktsiooni nõunik- abi; Merle Leopard - Tallinna Sotsiaal ja Tervishoiuameti peaspetsialist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME233  Linnavara võõrandamise korra muutminemitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Robert Kalm
2OE251  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)mitte toetada eelnõu.
3OE255  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide lähedusestoetada eelnõu esitatud kujul.
4ME262  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.