Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:15Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:29.08.07Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:17:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Vladimir Belõi, Svetlana Kozlova, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Matti Martinson, Tiina Mägi, Juri Poljakov, Märt Sults, Natalia Vaino, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Lauri Leesi, Toivo Moorast, Margit Tamm.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Maimu Berg, Sergei Ivanov, Kaia Jäppinen, Katrin Karisma-Krumm, Üllar Lanno, Marju Länik, Lagle Parek, Jüri Pino, Linnar Priimägi, Hardi Volmer.
Kutsutud:  Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Triinu Täht - Tallinna Linnavolikogu Kantselei haridus- ja kultuurinõunik, Jaak Juske - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nõunik-abi, Katrin Viks - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Reformierakonna fraktsiooni nõunik-abi, Katrin Kendra - Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse finantsdirektor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1Komisjoni tööplaan 2007 a lõpunikinnitada tööplaani järgmised punktid:
1. Ülevaade Sakala Kultuurikeskuse ümberehitamisest ja Teatriväljaku tulevikust. 2. Ülevaade Euroopa kultuuripealinna staatuseks valmistumisest. 3. Hariduse rahastamise küsimus, pearaha kujunemine 2008.a eelarves. 4. Koolimuuseumi rajamise idee. 5. Erivajadustega lastele hariduse andmise hetkeolukorrast Tallinnas ja selle perspektiiv.
2OE272  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmisekstoetada eelnõu esitatud kujul.
3OE209  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
4OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Muuta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 183 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: "1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule 1. novembriks 2007 otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks, eesmärgiga keelata kasiinode lahtiolek Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, emakeelepäeval 14. märtsil, emadepäeval e. maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval 1. juunil, taasiseseisvumispäeval 20. augustil, teadmistepäeval 1. septembril."
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing