Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14  
Koosoleku kuupäev:30.08.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Maimu Berg, Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Larissa Škurat, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks, Terje Vonbret.
õigusdirektor Priit Lello
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE284  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
2OE285  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
3OE287  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
4OE290  Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
5OE288  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
6OE289  Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valiminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
7OE252  Kommunismiohvrite memoriaali rajaminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
8ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
9OE272  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
10OE286  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
11OE276  Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestaminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
12OE279  Tallinna elamumessi korraldaminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
13OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)võtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
14OE206  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)võtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
15OE209  Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) võtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
16OE273  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega võtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
17OE274  Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotleminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
18OE275  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
19OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitminevõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
20OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006võtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
21Arupärimisele vastamine. Üürivõlglastest munitsipaalkorterites
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
22Arupärimisele vastamine. Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projektist välja
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
2OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
3ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
4OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohtamitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
5OE256  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
6OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
7OE259  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
8OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
9OE278  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
10OE280  Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
11OE281  Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
12OE282  Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnasmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
13OE283  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseksmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
2Arupärimisele vastamine. Hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile
Esitas linnavolikogu liikmed Maimu Berg ja Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
3Arupärimisele vastamine. Võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
4Arupärimisele vastamine. Lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.