Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:15Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:03.09.07Juhataja:komisjoni aseesimees Matti Tarum
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:19:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Märt Sults, Matti Tarum, Arvo Uukkivi, teised komisjoni liikmed Kaarel-Mati Halla, Aimar Karu.
Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Remo Holsmer, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Märt Kubo, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Jüri Trumm, Rain Veetõusme, Toomas Vitsut, Eha Võrk.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Eero Kosk - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Isamaaliidu fraktsiooni nõunik-abi, Ülle Rajasalu - Tallinna Linnavolikogu liige, Katrin Kendra - Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsdirektor, Janne Teder - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)mitte toetada eelnõu.
2OE206  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)mitte toetada eelnõu.
3OE272  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmisekstoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
4OE286  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov