Tallinna Linnavolikogu Revisjonikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:10Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:03.09.07Juhataja:komisjoni esimees Üllar Lanno
Koosoleku algus:16:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:17:10  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Sergei Bogovski, Remo Holsmer, Üllar Lanno, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Larissa ┼ákurat, Arvo Uukkivi, .
Puudusid: Robert Kalm, Svetlana Kozlova, Nikolai Stelmach.
Kutsutud:  Katrin Kello - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Terje Moks - Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse peaspetsialist, Leho Rehemäe - Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse peaspetsialist, Riina Käos - Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolör, Toomas Palm - Tallinna Haridusameti haldusosakonna peaspetsialist, Ene Vohu - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja, Juri Poljakov - Vene Kultuurikeskuse direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
#PäevakorrapunktOtsus
1Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006

Lisadokumendid: 
fail707
failOtsus6
esitada Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni otsus järgmises sõnastuses:
1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks. 2. Märkida, et Vene Kultuurikeskuse etapiviisilise renoveerimisega kaasneb risk, et objekti renoveerimistööde kogumaksumus võib oluliselt ületada planeeritud 110 000 000 krooni. Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 75 kapitaalremondiks eraldatud 15 000 000 krooni võimaldab vaid osaliselt jätkata renoveerimistööde teostamist.
2OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006. Linnavolikogu otsuse eelnõu kohta Tallinna Linnavalituse seisukoha arutamine1. jätkata arutelu järgmisel revisjonikomisjoni koosolekul.
2. võtta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu välja Tallinna Linnavolikogu 06.09.2007 istungi päevakorra projektist.
3OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine. Linnavolikogu otsuse eelnõu kohta Tallinna Linnavalituse seisukoha arutamine

Lisadokumendid: 
failKloostrimetsa29
1. nõustuda Tallinna Linnavalitsuse 13.06.2007 seisukohaga.
2. jätta Tallinna Linnavolikogu eelnõust välja punkt 3.
4Jooksvad küsimused