Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:18Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:11.09.07Juhataja:komisjoni esimees Elmar Sepp
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:15  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Ksenija Kostina, Igor Kravtšenko, Vjatšeslav Prussakov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, teised komisjoni liikmed Priit Põld, Tõnis Rüütel, Kaido Saveljev, Tiit Siimon, Richard Sikk, Toivo Susi.
Puudusid: Taavi Aas, Jelena Armas, Tõnis Bittman, Indrek Jakobson, Marju Länik, Toivo Moorast, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Siim Roode, Arvo Uukkivi, Jaak Vihmand.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Uno Lipp - Nõmme linnaosa vanema asetäitja, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE280  Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
muuta otsuse eelnõu lisas Nõmme linnaosa arengukava koostamise etappide ja tähtaegade loetelu järgmiselt:
1. asendada punktis 1 tähtaeg "august 2007" tähtajaga "september 2007";
2. asendada punktis 1.1 tähtaeg "august 2007" tähtajaga "september 2007";
3. asendada punktis 1.2 tähtaeg "september 2007" tähtajaga "oktoober 2007";
4. asendada punktis 2 tähtaeg "september 2007" tähtajaga "oktoober 2007";
5. asendada punktis 3 tähtaeg "oktoober 2007" tähtajaga "november 2007";
6. asendada punktis 4 tähtaeg "oktoober 2007" tähtajaga "november 2007";
7. asendada punktis 5 tähtaeg "november 2007" tähtajaga "detsember 2007";
8. asendada punktis 6 tähtaeg "detsember 2007" tähtajaga "jaanuar 2008";
9. asendada punktis 7 tähtaeg "detsember 2007" tähtajaga "jaanuar 2008".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko
2OE282  Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko
3Puhkekodu tee 55a kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastaminekooskõlastada detailplaneeringu eskiis.
 OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210)jätta päevakorra projektist välja.
 OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277) jätta päevakorra projektist välja.