Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:15  
Koosoleku kuupäev:13.09.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:15  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Tarmo Lausing, Larissa Škurat, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks.
linnakantselei juriidilise osakonna juhataja Tiina Kitsing
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1OE299  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
2OE209  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209) võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
3OE282  Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
4OE280  Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
5OE283  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
6OE293  Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
7OE291  Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
8OE295  Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
9OE296  Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
10OE297  Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297) võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
11OE281  Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (eelnõu nr 131)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (eelnõu nr 203) (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
3OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (eeolnõu nr 204)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
4OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
5ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (eelnõu nr 226) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
6OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (eelnõu nr 253)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
7OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta) (eelnõu nr 257)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
8ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (eelnõu nr 269) (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
9OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
10OE278  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (eelnõu nr 278)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
11OE292  Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta) (eelnõu nr 292)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
12ME294  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
13OE298  Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti
14OE300  Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
15OE301  Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
2Arupärimisele vastamine. Hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile
Esitas linnavolikogu liikmed Maimu Berg ja Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
3Arupärimisele vastamine. Võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
4Arupärimisele vastamine. Lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
5Arupärimisele vastamine. Tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
6Arupärimisele vastamine. Õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Kaja Laanmäe. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
7Arupärimisele vastamine. Moskva ja Kotka visiitide kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
8Arupärimisele vastamine. Koolilõuna kohta
Esitas Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
9Arupärimisele vastamine. Alaealiste võimalikust sissepääsukeelust alkoholi propageerivatele üritustele
Esitas Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
10Arupärimisele vastamine. Õpetajatest Tallinna koolides
Esitas Linnavolikogu liige Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.