Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:19Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:25.09.07Juhataja:komisjoni esimees Elmar Sepp
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:15  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Tõnis Bittman, Ksenija Kostina, Igor KravtÅ¡enko, VjatÅ¡eslav Prussakov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Arvo Uukkivi, teised komisjoni liikmed Jelena Armas, Toivo Susi.
Puudusid: Taavi Aas, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Indrek Jakobson, Marju Länik, Toivo Moorast, Liisa-Ly Pakosta, Priit Põld, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Siim Roode, Tõnis Rüütel, Kaido Saveljev, Tiit Siimon, Richard Sikk, Jaak Vihmand.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Jaak Juske - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nõunik-abi, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE305  Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (eelnõu nr 305)toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman
2OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210)toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
1. jätta otsuse eelnõu punktist 1 välja tähtaeg "27. märts 2008";
2. muuta otsuse eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 1 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 punkti 3 ja lg 2 ning § 49 lg 1 punkti 1 alusel".
3OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277) mitte toetada eelnõu.