Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:17Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:26.09.07Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:35  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Sergei Ivanov, Katrin Karisma-Krumm, Svetlana Kozlova, Tarmo Kruusimäe, Tarmo Lausing, Tiina Mägi, Juri Poljakov, Igor SedaĊĦev, Natalia Vaino, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Lauri Leesi, Toivo Moorast.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Kaja Laanmäe, Marju Länik, Matti Martinson, Lagle Parek, Linnar Priimägi, Märt Sults, Margit Tamm, Ruslana Veber.
Kutsutud:  Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik, Jaak Juske - Tallinna Linnavolikogu Kantselei Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nõunik-abi, Max Kaur - Majanduse ja Juhtimise Instituudi prorektor, Raivo Põldmaa - Tallinna Linnateatri direktor, Elmo Nüganen - Tallinna Linnateatri peanäitejuht.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 12      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1Tallinna Linnateatri külastusvõtta informatsioon teadmiseks.
2OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210)toetada eelnõu koos Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni 25.09.2007 a koosolekul tehtud muudatusettepanekutega.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
3OE292  Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta) (eelnõu nr 292)toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
4ME294  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)toetada eelnõu esitatud kujul.
 OE278  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (eelnõu nr 278)jätta päevakorra projektist välja.