Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:15Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:01.10.07Juhataja:komisjoni aseesimees Tiit Sinissaar
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:18:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Robert Kalm, Svetlana Kozlova, Elmar Sepp, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Hele Põld, Marju Toom.
Puudusid: Kairi Kärner, Jaanus Mutli, Urmas Reinsalu, Toomas Sepp, Margarita Tšernogorova.
Kutsutud:  Tormi Tabor - Tallinna Maa-ameti osakonna juhataja; Kaia Sarnet - Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema asetäitja; Jaak Juske - Tallinna Linnavolikogu Kantselei fraktsiooni nõunik-abi.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 8      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME320  Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal (eelnõu nr 320)toetada eelnõu esitatud kujul.
2ME294  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
3OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277) mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tiit Sinissaar