Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:18Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:10.10.07Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:19:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Vladimir Belõi, Svetlana Kozlova, Tarmo Kruusimäe, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Matti Martinson, Tiina Mägi, Juri Poljakov, Igor SedaĊĦev, Märt Sults, Natalia Vaino, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Lauri Leesi, Linnar Priimägi.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Maimu Berg, Sergei Ivanov, Katrin Karisma-Krumm, Marju Länik, Toivo Moorast, Lagle Parek, Margit Tamm, Ruslana Veber.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik, Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Urve Raudsepp-Alt – Tallinna Haridusamet üldosakonna peaspetsialist, Andres Vakra – Tallinna Haridusamet koolivälise töö osakonna juhataja, Reet Rääk – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet hoolekandeosakonna peaspetsialist, Ene Vohu - Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kultuuriosakonna juhataja, Irja Keiv – Tallinna Kannikese Lasteaed direktor, Katrin Kakkori – Tallinna Lasteaed Õunake juhataja, Reet Luhaäär – Tallinna Lasteaed Õunake juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, Õnne Ploom – Tallinna Lasteaed Õunake hoolekogu esimees, Natalia Kond – Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool direktor, Airi Püss – Tallinna Heleni kooli direktor, Anu Freimann – Tallinna Lasnamäe Põhikool õppealajuhataja, Helle-Reet Pajula – Tallinna Lasteaed Vesiroos juhataja asetäitja, Linnu-Lydia Mae – Tallinna I Internaatkool direktori asetäitja õppealal, Galina Jürmann – Õismäe kool direktor, Mari-Anna Puskar – Tallinna Koolijuhtide Ühing, Marko Rööpson – Tallinna Koolijuhtide Ühing, Evi Veesaar – Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit, Ester Karjama – Tallinna Haridustöötajate Ametiühingute Liit .
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 9      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1Erivajadustega lastele hariduse andmise hetkeolukorrast Tallinnas ja selle perspektiiv

Lisadokumendid: 
failVolikogu haridus- ja kultuurikomisjon okt 2007
võtta informatsioon teadmiseks.
2ME302  Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
3OE326  Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
4OE278  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Muuta otsuse eelnõu punkti 2 ja sõnastada järgmiselt: "2. Linnavalitsusel moodustada komisjon mälestusmärgi asukoha valimiseks ja ideekonkursi läbiviimiseks, samuti vastava saatematerjali publitseerimiseks."
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing