Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:20Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:09.10.07Juhataja:komisjoni esimees Elmar Sepp
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:19:10  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Igor KravtÅ¡enko, Liisa-Ly Pakosta, VjatÅ¡eslav Prussakov, Indrek Raudne, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Arvo Uukkivi, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaido Saveljev, Toivo Susi.
Puudusid: Jelena Armas, Tõnis Bittman, Indrek Jakobson, Ksenija Kostina, Marju Länik, Toivo Moorast, Priit Põld, Ülle Rajasalu, Siim Roode, Tõnis Rüütel, Tiit Siimon, Richard Sikk.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Katrin Kendra - Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsdirektor, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor, Ülle Ambos - Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu ja arenguosakonna juhtivspetsialist, Jekaterina Sibul - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna linna maastikuarhitekt.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 6      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME324  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarvetoetada eelnõu esitatud kujul.
2OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohtamitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Jaak Vihmand
3OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
4OE323  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algataminetoetada eelnõu esitatud kujul.
5Alevi tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine kooskõlastada detailplaneeringu eskiis.
6Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu eskiisi kooskõlastaminekooskõlastada detailplaneeringu eskiis.
7OE329  Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosastoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
täiendada otsuse eelnõu uue punktiga 3 järgmises sõnastuses: „3. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks linnavolikogu 5. oktoobri 2000 otsusega nr 328 kehtestatud Sõpruse pst 201/203 ja J. Sütiste tee 1 kinnistute maa-ala detailplaneering Sõpruse pst 201/203, Sõpruse pst 203a, J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute osas.”
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko
8OE331  Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnastoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp
 ME325  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kordjätta päevakorra projektist välja.
 OE316  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) (eelnõu nr 316)jätta päevakorra projektist välja.