Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:18Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:15.10.07Juhataja:komisjoni esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:19:20  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Remo Holsmer, Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Rain Veetõusme.
Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Eha Võrk.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Katrin Kendra - Tallinna Linnavalitsuse finantsteenistuse finantsdirektor, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja, Ene Tomberg - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja-tervishoiuosakonna juhataja.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME324  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve

Lisadokumendid: 
failMuudatusettepanekud II lugemiseks
lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
Rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute suhtes esitatakse linnavolikogu istungile koondtabelina.
Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada kuni 29.10.2007 kell 12:00.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
2OE334  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015toetada eelnõu esitatud kujul.
3OE335  Tallinnas A. Adamsoni tn 2B-2A asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
4OE340  Tallinnas Kappeli tn 8-10 (elamus nr 1) asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
5OE341  Tallinnas Narva mnt 19/21/23-37 asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
6OE342  Tallinnas Lootuse pst 9-3 asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
7OE343  Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistu müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov
8OE344  Tallinnas Sõbra tn 45-2 asuva korteriomandi müüktoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov