Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:13Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:24.10.07Juhataja:komisjoni aseesimees Gennadi Vihman
Koosoleku algus:15:30Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Georgi Batarin, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Peeter Mardna, Valdek Mikkal, Larissa Novožilova, Matti Tarum, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Raivo Allev, Vahur Keldrima, Uno Kiplok, Andres Kork, Madis Martinson, Merike Martinson, Raivo Salumäe, Ene Tomberg.
Puudusid: Arvo Haug, Mark Levin, Linnu-Lydia Mae, Eerika Rahuoja, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino, Viktor Vassiljev, Tatjana Vassiljeva.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu jurist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 14      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE334  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.