Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:21Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:23.10.07Juhataja:komisjoni esimees Elmar Sepp
Koosoleku algus:18:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Ksenija Kostina, Igor KravtÅ¡enko, VjatÅ¡eslav Prussakov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Jelena Armas, Toivo Moorast, Priit Põld, Siim Roode, Tiit Siimon, Richard Sikk.
Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Mati Eliste, Indrek Jakobson, Marju Länik, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Tõnis Rüütel, Kaido Saveljev, Toivo Susi, Arvo Uukkivi.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Märt Kubo - Tallinna Linnavolikogu liige, Maris Arro - Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE316  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp
2OE317  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine)mitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp
3ME325  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
4Sõpruse pst 33 detailplaneeringu eskiisi kooskõlastaminekooskõlastada detailplaneeringu eskiis.