Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:19Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:24.10.07Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:40  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Helge Hallika, Sergei Ivanov, Tarmo Kruusimäe, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Matti Martinson, Lagle Parek, Juri Poljakov, Igor SedaĊĦev, Märt Sults, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Lauri Leesi, Toivo Moorast, Linnar Priimägi.
Puudusid: Maria Beljatskaja, Katrin Karisma-Krumm, Svetlana Kozlova, Marju Länik, Tiina Mägi, Margit Tamm, Natalia Vaino, Ruslana Veber.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik, Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Mati Eliste - Tallinna Linnavolikogu liige, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor, Tanel Keres - Tallinna Haridusameti juhataja asetäitja-ökonoomikateenistuse direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE332  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest)toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Muuta otsuse eelnõu punkti 1 ja sõnastada järgmiselt: "1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks moodustada töörühm Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimiseks.".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
2OE345  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmisekstoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
täiendada otsuse eelnõu punktis 1 toodud loetelu järgmistega sõnadega: "isadepäeval - novembri teisel pühapäeval, võidupühal - 23. juunil".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults
3Hariduse rahastamise küsimus, pearaha kujunemine eelarves.

Lisadokumendid: 
failEttekanne hariduse rahastamise ja pearaha kujunemisest
võtta informatsioon teadmiseks.