Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Protokoll [Istungi päevakord] [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:18  
Koosoleku kuupäev:25.10.07Juhataja:linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Koosoleku algus:16:00Protokollija:vanemspetsialist Mare Mäetalu
Koosoleku lõpp:16:10  
Koosolekul osalejad:eestseisuse liikmed Mati Eliste, Tarmo Lausing, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Kristiina Must, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank.
linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes Merike Alep
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -
I - Tallinna Linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekt
#PäevakorrapunktOtsus
1ME324  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (III lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele
2ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (II lugemine)võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
3OE345  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseksvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
4ME325  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kordvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
5OE316  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
6OE317  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
7OE332  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest)võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
8OE323  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algataminevõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
9OE333  Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
10OE331  Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasvõtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
II - Menetluses olevad eelnõud
#PäevakorrapunktOtsus
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
3OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
4ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
5ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
6OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
7ME321  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
8OE334  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
9OE338  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
10OE339  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
11OE346  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest) mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
12OE347  Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
13OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
14ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendaminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
15OE350  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta)mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
16OE351  Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmiminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
17OE352  Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitminemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
18ME353  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajalemitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
19OE354  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine mitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
III Arupärimised
#PäevakorrapunktOtsus
1Arupärimisele vastamine. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest
Esitas Linnavolikogu liige Remo Holsmer. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
2Arupärimisele vastamine. Linnakorterite üürnike võlgadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
3Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
4Arupärimisele vastamine. Tallinna ajaloolistest päranditest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
5Arupärimisele vastamine. Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
6Arupärimisele vastamine. Tallinna linna kanaliseerimisest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
7Arupärimisele vastamine. Reklaamimaksu kaotamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
8Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
9Arupärimisele vastamine. Tasandusfondist hariduskuludeks eraldatava toetuse kasutamisest palgarahaks
Esitas Linnavolikogu liige Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
10Arupärimisele vastamine. Tallinna avamisest merele
Esitas Linnavolikogu liikmed Matti Tarum ja Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
11Arupärimisele vastamine. Eralasteaedade pedagoogide palgatõusuks linnaeelarveliste vahendite eraldamata jätmise kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Liisa-Ly Pakosta ja Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
12Arupärimisele vastamine. Tallinna Vanalinnast
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
13Arupärimisele vastamine. Nõmme metsade olukorrast
Esitas Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal, Marju Länik ja Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
14Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
15Arupärimisele vastamine. Ahju tänava sulgemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
16Arupärimisele vastamine. Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
17Arupärimisele vastamine. Haabersti vanaisa 2007 tiitlist
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
18Arupärimisele vastamine. Nõmmel asuvate parkide valgustamisest
Esitas Linnavolikogu liige Marju Länik. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti